Nieuwsoverzicht

Hoe doen die Finnen dat toch....geen tests, geen inspectie....

27 juli 2017

Het succes van Finland in PISA – Programme for International Student Assessment, een wereldwijde studie door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) van 15-jarige leerlingen in wiskunde, wetenschap en lezen - was een verrassing voor de Finnen. In 2006 was het het best presterende land. Hoewel de resultaten zijn afgenomen, behoort Finland nog steeds tot de top landen.

Finland is een voorbeeld van een land dat niet veel van allerlei onderwijshervormingen heeft gevolgd. Zo zijn er geen gestandaardiseerde tests of schoolinspecties, het onderwijssysteem leunt op "intelligente" verantwoording. Er zijn wel nationale kwaliteitsstandaarden voor leren en onderwijzen in de vorm van een curriculum en wetgeving en regels,maar er is geen rangorde van de scholen op basis van testresultaten. Echter, zelfevaluatie van scholen en onderwijsaanbieders bestaat en wordt regelmatig toegepast.

Het Finse onderwijsbeleid waardeert meer kwaliteit en minder controle en concurrentie. Er is vertrouwen in scholen, leerkrachten en lokale overheden en er is een politieke consensus over de algemeen overeengekomen doelen van onderwijs.

Positieve discriminatie voor de studenten met speciale behoeften en scholen met speciale uitdagingen wordt geïntegreerd en het welzijn van de student staat centraal. De meeste Finse studenten gaan naar hun nabijgelegen openbare school, een uitgebreide school waar alle geledingen samen leren. Het Finse uitgebreide schoolsysteem volgt de Scandinavische strategie voor de opbouw van hoge kwaliteit en gelijkheid in het onderwijs op basis van een door de overheid gefinancierde school. Zonder het selecteren, volgen etc van leerlingen tijdens hun periode in het primair onderwijs (in Finland tot de 9e klas).

Leraren worden gewaardeerd in de Finse samenleving en slechts 10% van degenen die zich aanmelden komt terecht in het elementaire lerarenopleidings-programma, dat sinds de jaren'70 een vijfjarige masteropleiding is aan de universiteit.

De leerresultaten zijn in Finland in vergelijking met andere landen hoog

De verschillen tussen Finse scholen onderling blijven verwaarloosbaar. Een van de kenmerken van het Finse onderwijssysteem is om gelijke kansen voor iedereen te bieden. Volgens de laatste PISA-resultaten lijkt toch ook de socio-economische status van de studenten een rol te spelen. Het aantal studenten uit lage sociaal-economische huishoudens is vooral gestegen door werkloosheid. De groeiende ongelijkheid in het onderwijs is een belangrijke zorg voor onderwijsspecialisten en beslissers in Finland. Finland blijft echter een van de best presterende landen ter wereld. Volgens de recente resultaten van PISA is Finland de vijfde beste in de wetenschap, vierde in lezen en de dertiende in de wiskunde.

Een belangrijk aspect van het Finse onderwijssysteem: een flexibel speciaal onderwijs dat zorgt voor insluiting en gelijkwaardigheid in het onderwijs. In Finland is het meestal zo geregeld, dat andere leerlingen niet weten wat voor ondersteuning en op welk niveau leerlingen steun ontvangen.

Finse leraren onderscheiden zich met hun onderwijs door te reageren op de leerbehoeften van elke student. Basisschoolleerkrachten worden niet alleen ondersteund door andere specialisten (bijv. Speciaal onderwijs leraren, psychologen en het team) om te bepalen wat voor ondersteuning een leerling nodig heeft. Dit wordt ook besproken en afgesproken met de ouders van de leerling.

Om verder te gaan met het ondersteunen van excellentie en de bestrijding van ongelijkheid, stelt het Finse Comprehensive School Forum een ​​nieuwe visie voor de scholen van het land voor, dat naar verwachting in het nieuwe schooljaar zal worden ingevoerd.

Initiatieven die in deze visie worden voorgesteld, zijn onder andere: het bevorderen van de professionele ontwikkeling van de leraren, het introduceren van nieuwe activiteiten ivia experimenten en innovaties, het aanstellen van tutor-docenten in elke school om digitalisering en nieuwe pedagogische benaderingen te ondersteunen, de internationalisering van onderwijs te bevorderen en te zorgen dat de Finse scholen in beweging blijven. De fysieke activiteit van leerlingen wordt overigens gestimuleerd om ervoor te zorgen dat elke student minstens één uur per dag oefent!

Samen voor kwaliteitsonderwijs

Diverse actoren zoals parlementsleden, opleidingsinstanties op alle niveaus, principes, leraren, andere aan school gelieerde medewerkers, ouders, leerlingen en leden van de gemeenschap zijn allemaal betrokken en zullen een rol spelen in de uitvoering van deze nieuwe visie. Als dit succesvol is, zal dit nieuwe energie brengen om het Finse uitgebreide schoolsysteem te updaten om de competenties van leerlingen te verbeteren, de gelijkheid binnen het systeem te verhogen, terwijl het aantal maatschappelijk uitgesloten leerlingen wordt verminderd.

565
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties