Agendaoverzicht Bewaren

VO - HO met SPOTS ON TALENTS, startbijeenkomst in het KarmelKlooster

22 juli 2016
Locatie: Karmelklooster
Datum: 22 september 2016
Tijd: 16:00 tot 19:30

Voor het VO in de regio's Groningen Drenthe, Fryslân, Noordoostpolder en Kop van Overijssel wordt een bijeenkomst voorbereid door de betrokken Regionale Talentnetwerken met NHL en Hanze hogeschool, onder de naam Junior Honours College.

De bijeenkomst is gericht op de aanpak van talentontwikkeling vanuit de school met de cursus Spots on Talents. 

De cursus helpt havo-docenten de al dan niet verborgen talenten van hun leerlingen te herkennen, te erkennen en te stimuleren. Het gaat daarbij om het aanspreken van de eigen talenten en de drive die in te zetten. Hoe biedt je leerlingen uitdagend onderwijs, wat vraagt dat van de persoon van de docent en welke didactiek en werkvormen creëren een ambitieuze leercultuur waarin het maximale uit jezelf halen vanzelfsprekend is.

Thema’s die in Spots on Talents aan de orde komen, zijn: talentontwikkeling, mindset, motivatie & positieve psychologie, feedback geven en krijgen en reflecteren.

Inspirerende bijeenkomst met interactie. Leidinggevenden worden daarvoor ook uitgenodigd.

In de bijlage zijn het programma en de flyer opgenomen van Spots on Talents

Start van de bijeenkomst is voorzien om 16.15u. Afronding ca 19u.

1168

Deelnemers

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties