Prikbord

Prik een item op het Prikbord van deze werkgroep

Graag jullie deelname aan ons onderzoek over zelfregulering in het po!

Voor leerlingen is het belangrijk een eigen pad uit te stippelen. Een goede zelfregulering helpt daarbij. In de afgelopen periode is daar in het onderwijs op een andere manier aan gewerkt.  Daarom doen wij onderzoek naar zelfregulering bij afstandsonderwijs en contactonderwijs in het basisonderwijs.

Doe je mee?

Om dit in kaart te brengen zijn wij op zoek naar basisschoolleerkrachten, plusgroepbegeleiders, begeleiders van voltijds hb-groepen en begaafdheidsspecialisten die groepen leerlingen begeleiden in de po-leeftijd, die bereid zijn om een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst vergt ongeveer 15 minuten en kan worden ingevuld tot en met woensdag 3 juni 2020.

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Radboud Universiteit van Nijmegen onder begeleiding van Dr. Helena (Heleen) Pennings en het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO onder begeleiding van Nora Steenbergen-Penterman.

Alvast dank namens Floor Manders en het team van het Informatiepunt.

>> rechtstreeks naar de vragenlijst

U bent de eerste om te reageren.

Voor iedereen die mij dat gevraagd heeft. Er zijn weer nieuwe waaiers en kaartensets die horen bij de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling. Voor iedereen die aanwezig is bij de expertmeeting op 30 januari in Geleen zal ik een setje meenemen. Alvast fijne feestdagen en dat 2019 veel gezondheid en positieve energie mogen brengen!

U bent de eerste om te reageren.

De Bloem van Bloom daar word je toch blij van in deze vorm? Handig hulpmiddel bij al je lessen. Bestel er ook voor al je collega's eentje, voor de prijs hoef je het niet te laten.

Er is 1 reactie.
  • Hoi Esther,

    Ik heb er meteen een paar besteld bij Driestar Educatief!

    Groeten Jan.

De Dr. De Visserschool (PO) in Breda zoekt een leerkracht voor uitbreiding van hun plusklasvoorziening Breinstein. Het gaat om een vacature van 10 uur per week.
Heb je veel ervaring met het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen en wil je deze uitdaging aangaan? Mail dan je sollicitatiebrief en je CV voor 1 oktober a.s. naar drdevisser@pcpomiddenbrabant.nl o.v.v. 'sollicitatie Breinstein'.

Er zijn 2 reacties.
  • Hoi Floor, is er verder geen officiële vacature te vinden?

  • Hoi Margo, ik ben gevraagd om in mijn netwerk te zoeken. Er is dus verder geen officiële vacature.

Per 1 januari 2016 meer ruimte voor samenwerking tussen scholen VO bij krimp


Scholen in het voortgezet onderwijs mogen de helft van de opleidingsduur van een leerling uitbesteden aan andere scholen. Dit stelt scholen in staat om beter samen te werken en zo de gevolgen van demografische krimp het hoofd te bieden. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel hiertoe van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Scholen kunnen op deze manier - ook bij teruglopende leerlingenaantallen - onderwijsvoorzieningen zoals gebouwen of praktijkruimten doelmatig gebruiken. Tot nu toe was uitbesteden van leerlingen tot maximaal de helft van het schooljaar mogelijk.

Dekker: ‘Scholen hadden zelf om deze verruiming gevraagd. Het is wederom een nieuwe mogelijkheid in het steeds bredere pallet dat scholen hebben om adequaat om te gaan met de gevolgen van krimp.’

Voorwaarde voor een dergelijke uitbesteding is wel dat een school minimaal één profiel zelf blijft aanbieden in de bovenbouw. Ook moeten scholen goede afspraken maken over de manier waarop het contact met de eigen leerling wordt onderhouden, ook als die wordt uitbesteed.

U bent de eerste om te reageren.

Meer vakleerkrachten VO kunnen vanaf 1 augustus uitdagend onderwijs bieden aan toptalenten PO

Docenten die een bevoegdheid hebben voor het voortgezet onderwijs kunnen hun vak ook gaan geven in het basisonderwijs. Zo komen talenten op jonge leeftijd al in contact met bijvoorbeeld natuurkunde en worden leerlingen op de basisschool beter voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs.
Het besluit om de inzet van vakdocenten in het primair onderwijs mogelijk te maken is enkele weken geleden gepubliceerd in Staatsblad nr. 57, dat u als bijlage kunt inzien. In het Nationaal Onderwijs Akkoord was al aangegeven dat het onderwijs moet worden verbeterd van goed naar excellent. Het idee om meer vakleerkrachten in te zetten in het primair onderwijs is ontstaan uit de nationale discussie over dit onderwerp. Ook op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie. Invoering staat gepland op 1 augustus 2016.

U bent de eerste om te reageren.

Ons Onderwijs2032. Neem je ruimte - In deze blog neemt Dick van Wateren je niet alleen mee in het Eindadvies van Paul Schabel e.a., maar geeft hij het advies ook direct context door te reageren op de journalistiek die het advies op eigen wijze kleurt. Hoofdboodschap luidt: scholen die willen, neem de ruimte en ga je gang! Dus ook op het gebied van talentontwikkeling. Maar dan voor ieder individueel kind!

U bent de eerste om te reageren.

Inspiratie middag 7 oktober

Laat je inspireren door Marc Lammers, ga met die input aan de slag voor je eigen school inhoud te geven in de open space die na de inleiding van Marc wordt gecreëerd.

lees de uitnodiging in de bijlage

U bent de eerste om te reageren.

Dank aan allen die gisteren op de regiobijeenkomst in Roosendaal waren. Ik ging vol met nieuwe ideeën weer huiswaarts. Gisteren kwam ook het verzoek om een bijeenkomst in Zeeland te organiseren. Dat gaan we doen hoor! Daarover heb ik meteen een vraag:
Wie wil in maart 2016 een drietal klaslokalen/ruimtes op zijn haar school/instantie beschikbaar stellen voor een gecombineerde regiobijeenkomst + prijsuitreiking voor talentvolle leerlingen uit bovenbouw po en onderbouw vo van de wedstrijd "Elk talent telt"?

Voor allen die mij kennen; ik ben trots op mezelf dat ik deze vraag zo ver van tevoren stel ;-). Ik hoop op reacties.
Groeten van Nora
Ps over de wedstrijd krijg je binnenkort meer informatie via de nieuwsbrief van Talentstimuleren

U bent de eerste om te reageren.

Als aanvulling op de tip van Lindie: een ander idee, maar met het zelfde doel. Ik kwam het tegen op de NOT. :"Een Talent heen- en-weerboekje". Je vindt het bij uitgeverij Abimo: http://www.abimo-uitgeverij.com/educatieve_uitgaven/index.php?ct=31&pg=detail&rid=652 . Kijk maar eens wat je er van vindt. Ik vond het een slimme vondst.

U bent de eerste om te reageren.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties