Prikbord

Prik een item op het Prikbord van deze werkgroep

Talentontwikkeling in het onderwijs begint bij jezelf als professional! Training voor onderwijsprofessionals met lef & passie die het best uit zichzelf en hun leerlingen willen halen!

Onderwijskundige Suzanne van der Sleen en Chantal Koning van FRIZZ! Coaching & Training en expert op het gebied van talentontwikkeling zullen je op een dynamische, vernieuwende en zelfregulerende wijze aan de slag laten gaan met het optimaal ontwikkelen van (eigen) talent.

Motiverend en signalerend leren vanuit het individu. Ontwikkel een GroeiMindset bij jezelf en je leerlingen. De kracht van (non-verbale) communicatie zijn items die hierbij aan bod komen.

De training wordt op 4 locaties in Nederland gegeven, meld je snel aan!

U bent de eerste om te reageren.

Vanuit het Talennetwerk Utrecht en West-Gelderland is de leergemeenschap "slimme kleuters" ontstaan. Deze leergemeenschap heeft ook digitale werkgroep op deze website waar je je kunt aanmelden om meer en beter verbindinging te maken met geïnteresseerde en gespecialiseerde collega's. Op 11 november heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden in Elst op basisschool De Esdoorn. In de bijlage is het verslag opgenomen. De derde bijeenkomst zal op 9 maart 2016 plaatsvinden. Houd de agenda in de gaten en meld je eventueel alvast aan.

U bent de eerste om te reageren.

Hier is de 'voortgezet onderwijs editie' van onze vierde regionale nieuwsbrief!

U bent de eerste om te reageren.
Karianne Djoyoadhiningrat-Hol

Robots in jouw school? De invloed van sociaal gedrag op de acceptatie van robottechnologie door Vanessa Evers, UT.
Zij geeft de sensationele openingslezing van de landelijke Natuur, Wetenschap en Techniekconferentie voor het basisonderwijs Spanning & Sensatie op 20 november.
Bekijk het uitgebreide programmaboek hier: http://www.biologieplusschool.nl/pagina/conferentie-2015

U bent de eerste om te reageren.

Op 7 oktober is de TalentenKracht-conferentie 'Daarom is geen reden!', georganiseerd door TalentenKracht. Dit is een samenwerking van onderzoekers van zeven universiteiten. Tien jaar is er onderzoek gedaan naar talent vanuit verschillende invalshoeken, zoals pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving. Het gaat over nieuwsgierigheid, exploreren, redeneren, inzicht, creativiteit en bèta. Hoe kun je talentontwikkeling voor wetenschap & techniek stimuleren bij kinderen van 3-14 jaar? De conferentie biedt lezingen, workshops en een informatiemarkt. Deelnemers kunnen onder begeleiding van wetenschappers oefenen met leer- en speelmateriaal, dat speciaal door hen is ontwikkeld en onderzocht op tientallen scholen. Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden: http://www.talentenkracht.nl/

U bent de eerste om te reageren.
Karianne Djoyoadhiningrat-Hol

Spanning & Sensatie | 20 november 2015
Vraag deze week nog snel het programmaboek aan van dé landelijke Natuur, Wetenschap en Techniekconferentie!

http://www.biologieplusschool.nl/pagina/conferentie-2015

U bent de eerste om te reageren.

Op 24 juni vond de aftrap van de *Leergemeenschap Slimme Kleuters* plaats. Er kwam een enthousiaste groep mensen bijeen, met ieder hun eigen achtergrond en ervaringen in het werken met slimme kleuters. We konden terecht op OBS De Esdoorn in Elst. Een vooruitstrevende school die kinderen vanuit eigen leervragen laat leren en oog heeft voor talenten van kinderen. Een mooie inspiratieplek dus!

Renate Buijs heeft de eerste bijeenkomst geleid en is daarmee coördinator van dit thema. In de bijlage is haar verslag opgenomen.

Enkele aandachtspunten waren/zijn:
Signalering: hoe kan ik een kind op een goede manier signaleren als ‘slimme kleuter’?
Uitdaging/onderwijsaanbod: hoe kan ik een kind meer uitdaging bieden / triggeren om ergens flink mee aan de slag te gaan en een hoger level brengen?
Organisatie: hoe kan ik structureel tijd vrijmaken om deze kinderen aandacht te geven, hoe organiseer ik het zo dat ondanks de grote verschillen tussen leerlingen en de grootte van de groepen ook de ‘slimme kleuters’ voldoende uitdaging en begeleiding krijgen?
Er is behoefte aan vervolg en verdieping, om verder hierover te sparren met elkaar. In het nieuwe schooljaar komt er een voorstel voor een nieuwe ontmoeting.
Tijdens de eerste bijeenkomst waren aanwezig:
Renate Buijs
Alie Schiere
Dinie Derksen
Ilse Jager
Monique Maarsseveen
Christel Seegers
Carole van Jaarsveld
Karen Velings
Richelle Bosch
Patricia Berg
Jan van Nuland
Evie Peters
Rianne Geurds
Elly Jansen
Greet Evers


Nieuwe leden (ook buiten de regio) zijn van harte welkom!

U bent de eerste om te reageren.

Verslag eerste PLG-bijeenkomst "Creativiteit in Media &Technologie" tijdens de Onderzoeksconferentie van Kennisnet

Hoe kun je de belangstelling voor media en technologie bij leerlingen gebruiken als katalysator voor leren en ontwikkelen? Hoe kun je latente belangstelling voor deze domeinen prikkelen door leerlingen er op een creatieve manier kennis mee te laten maken? Deze vragen zijn actueel en komen regelmatig aan de orde tijdens gesprekken en bijeenkomsten. Vanuit die behoefte zis de Professionele Leer Gemeenschap 'Creatief in media & technologie' gevormd. Inmiddels is er een digitale werkgroep aangevraagd zodat we onderling ideeën kunnen uitwisselen en elkaar op de hoogte kunnen houden van actualiteiten en evenementen binnen dit thema.

Na een wat roerige start hebben we met elkaar kennisgemaakt tijdens een netwerklunch. Bij deze eerste bijeenkomst waren aanwezig:
Erno Mijland
Astrid Timmermans
Marijke Schekkerrman
Dominique van Vonderen
Danielle van Veeren
Michel Boer
Marjolein van Bodegom

Petra Hoogeveen, Machiel Blok en Richelle de Deugd hebben zich ook aangemeld als lid van de werkgroep.

Erno Mijland heeft veel ervaring met het ruimte bieden aan leerlingen van po en vo om aan de slag te gaan binnen dit thema (van ontwerpen, uitproberen naar maken en programmeren). Veel scholen hebben onvoldoende helder welke vaardigheden er bij leerlingen ontwikkeld kunnen worden op dit gebied. Scholen en leerkrachten lopen aan tegen diverse vragen.

Het lijkt me goed om met elkaar in contact te blijven en een tweede bijeenkomst te plannen, waar verschillende deelnemers over Best Practices kunnen vertellen zodat we een stap verder komen om voeten en handen te geven aan een visie over "Creativiteit in media & technologie":
Welke programmeerdoelen moeten de kinderen zich eigen maken? Op welke manier kan dat het beste worden gedaan? En welke activiteiten voer je uit in welke leerjaren? In de bijlage is een link opgenomen van het initiatief van Kennisnet die samen met schoolbesturen en de PO-raad een leerlijn programmeren gaat ontwikkelen voor het hele basisonderwijs.

U bent de eerste om te reageren.

Hoe kun je de belangstelling voor media en technologie bij leerlingen gebruiken als katalysator voor leren en ontwikkelen? Hoe kun je latente belangstelling voor deze domeinen prikkelen door leerlingen er op een creatieve manier kennis mee te laten maken? Deze vragen zijn actueel en komen regelmatig aan de orde tijdens gesprekken en bijeenkomsten. Vanuit die behoefte zijn wij de Professionele LeerGemeenschap 'Creatief in media & technologie' aan het opzetten (PLG). Een PLG wordt gevormd door een groep mensen die van elkaar willen leren, elkaar willen informeren, ontmoeten en ondersteunen rond een specifiek thema. Om de eerste startbijeenkomst van 24 juni krachtig neer te zetten, hebben wij samen met Erno Mijland een netwerklunch georganiseerd, die je wordt aangeboden in combinatie met een bezoek aan de Onderzoeksconferentie van Kennisnet. Daar presenteren wetenschappers recente onderzoeken op het gebied van onderwijs en ict en krijg je inzichtelijk in wat nu echt werkt.

Tijdens de netwerklunch verzorgt Erno Mijland als Best Practices een inspirerende aftrap, waar uiteraard ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan. Als je erbij wilt zijn, kun je je via de agenda aanmelden (zie de link).

U bent de eerste om te reageren.

Het verschil tussen hoogpresterend, hoogbegaafd en creatief begaafd. Marita van den Hout zette het drieweg-model van B. Kingore uiteen (zie de bijgevoegde link). Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden....

U bent de eerste om te reageren.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties