Agendaoverzicht

Landelijke Studiedag - Spelend leren in de onderbouw van het basisonderwijs

18 januari 2016
Datum: 24 maart 2016
Tijd: 09:30 tot 13:00

Georganiseerd door het Euregionaal Congresburo:

Spelend leren levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs, oftewel kinderen van groep 1 tot en met groep 4.

Door spelend leren maken kinderen kennis met de wereld op een voor hen vertrouwde, veilige en leuke manier. In Nederland is inmiddels een schat aan ervaring opgedaan op het gebied van spelend leren in het basisonderwijs en zijn effectieve didactische werkvormen op het gebied van spelend leren voorhanden om de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren.

Op deze studiedag wordt stilgestaan bij de manier waarop je als leerkracht of begeleider in de onderbouw van het basisonderwijs de ontwikkeling van het jonge kind optimaal kunt stimuleren en de kracht van spelend leren optimaal kunt benutten.

1058
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties