Agendaoverzicht

Samenwerken in het belang van creatieve/ begaafde leerlingen en thuiszitten voorkomen!

11 maart 2018
Datum: 16 maart 2018
Tijd: 19:30

Hoe kunnen we meer betekenen voor de creatieve denkers die (tijdelijk) uitvallen in reguliere settings?

(Hoog)begaafde kinderen en jongeren ervaren vaak een ‘mismatch’ in wie zij zijn en wat de omgeving van hen vraagt. Meestal kunnen zij hun creatieve eigenheid onvoldoende kwijt. Hun grote bewustzijn en vermogen om dat te bevatten maakt voor hen het risico groter om zich niet thuis te voelen in de schoolomgeving, onder vrienden/leeftijdgenoten of thuis.

Deze ervaren mismatch kan er uiteindelijk toe leiden dat een creatief, hoogbewust kind of jongere met zijn sterke ontwikkelingspotentieel vastloopt in reguliere settings, met thuiszitten als gevolg. Leraren, ouders en het kind of de jongere zelf kunnen in dergelijke processen vaak een steeds sterker gevoel van bijvoorbeeld machteloosheid, eenzaamheid, onbegrip en onmogelijkheden ervaren. Er lijkt geen perspectief of passende oplossing voor hen te zijn…

Al zo’n 20 jaar zijn er in Nederland centra waar deze jongeren, na een periode van rust en herstel, gaandeweg hun eigen weg (her)vinden. Vanuit ruimte en met passende begeleiding en ondersteuning ontdekken zij gaandeweg hoe ze (weer) kunnen en willen investeren in hun eigen ontwikkeling.

De noodzaak tot tijdelijke opvang voor begaafde thuiszitters is nog steeds actueel en het aantal initiatieven om hierin iets te betekenen op lokaal/regionaal neemt toe. Zowel in primair als voortgezet onderwijs blijken dergelijke curatieve maatregelen nog steeds erg nodig te zijn. Hoe kunnen we hierin door lokaal, regionaal én landelijk samen te werken meer betekenen voor deze begaafde, creatieve denkers? Welke kansen zijn er om ook preventief in iedere regio de benodigde ruimte en mogelijkheden te bieden voor het stimuleren van creativiteit en talentontwikkeling?

In de regio Arnhem-Nijmegen is het initiatief ontstaan om een regionaal ‘Support Netwerk voor Creativiteit & Talentontwikkeling’ te vormen. Diverse professionals, organisaties, ouders en andere betrokkenen willen bijdragen om de vele mooie initiatieven en mogelijkheden die de regio nu al rijk is actief te versterken en verbinden en aan te vullen waar dit nodig is.

Voel jij je hierdoor ook aangesproken? Dan nodigen we je van harte uit om op vrijdag 16 maart vanaf 19:30 aanwezig te zijn bij deze informatie- en netwerkbijeenkomst. Albert Kaput & Desirée Houkema verzorgen dan een presentatie waarin zij hun ideeën en ervaringen delen. Zij zijn beiden zowel ouders van begaafde kinderen als professionals met ruime ervaring in het begeleiden van begaafde kinderen, jongeren en (jong) volwassenen, ook wanneer er sprake is van (ernstig) onderpresteren en (tijdelijke) uitval.

Doel van de bijeenkomst is om inzichten te delen, ervaringen uit te wisselen, nieuwe verbindingen te leggen en samenwerking verder te versterken, zowel in de eigen regio als met anderen die iets vergelijkbaars in andere regio’s al realiseren of (willen) ontwikkelen. Na afloop sluiten we af met een informele netwerkborrel.

De bijeenkomst vindt plaats bij Welzien in Nijmegen, een plek waar creatief denken weer mag en vastgelopen kinderen en jongeren hun talenten weer (her)ontdekken en ontwikkelen, met als doel om hun eigen leerweg daarna weer passend te kunnen vervolgen. We heten je graag van harte welkom! Vanaf 19 uur is er koffie/thee beschikbaar en we beginnen om 19:30 uur. Laat je het (i.v.m. de catering) wel even weten als je komt en met hoeveel personen? Mail hiervoor naar Albert Kaput via info@slimbegeleiden.nl.

 

371
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties