Talentnetwerk Utrecht & West-Gelderland

 • Excellentie in het VO, Ambitie mag!

  Geplaatst door Anita Wuestman op 2 september 2014 - 18:30

  Toelichting op de Principles of Excellence voor het voortgezet onderwijs.

  Om scholen hierbij op weg te helpen, hebben we in de menukaart 

  een aantal Principles of Excellence geformuleerd. In dit rapport 

  gaan we dieper in op deze...

 • Een praktisch basismodel voor het verhogen van de prestatie en motivatie van alle leerlingen

  Geplaatst door Anita Wuestman op 2 september 2014 - 18:27

  Rekening houden met verschillen loont.

  Leerlingen die in dezelfde klas zitten zijn niet hetzelfde. Ze verschillen in niveau, 

  voorkennis, interesse, doorzettingsvermogen, angst om te falen, et cetera. Het 

  is daarom beter om leerlingen...

 • Publicatie: Excellentie & Differentiatie

  Geplaatst door Anita Wuestman op 2 september 2014 - 18:20

  Deze publicatie over excellentie en differentiatie is bedoeld voor schoolleiders en docenten. De publicatie beschrijft praktische mogelijkheden (onder meer aan de hand van een aantal good practices van de U-Talent schoolprogramma’s) om...

 • Drieluik Excellentie: Doorstroommonitor VO-HO

  Geplaatst door Anita Wuestman op 2 september 2014 - 18:18

  Deze publicatie geeft inzicht in een pilot waarin excellente leerlingen uit het voortgezet 

  onderwijs zijn gevolgd in het hoger onderwijs

 • Excellentie en de leeromgeving

  Geplaatst door Anita Wuestman op 2 september 2014 - 18:10

  Scholen voor voortgezet onderwijs hebben talrijke mogelijkheden om 

  talentontwikkeling te stimuleren en excellentie onder hun leerlingen te 

  bevorderen. Dit onderzoek laat aan scholen zien, welke aspecten van de 

  leeromgeving volgens...

 • Samen werken aan een doorgaande lijn po-vo voor (hoog)begaafde en excellente leerlingen

  Geplaatst door Anita Wuestman op 2 september 2014 - 18:08

  Een optimale overdracht en samenwerking tussen po en vo dragen bij aan de 

  doorgaande lijn po-vo voor (hoog)begaafde en excellente leerlingen. Zodat 

  scholen elkaar leren kennen en van elkaar leren middels het uitwisselen van 

  expertise....

 • Hoe bestuurders werk maken van cognitief talent

  Geplaatst door Anita Wuestman op 29 november 2013 - 11:27

  Excelleren op school mag weer. Het streven naar excellentie is nooit echt weg geweest, 

  maar uitblinkers werden lange tijd toch vooral geëerd in het theater, op het sportveld en in 

  de muziek. En veel minder vanwege cognitieve prestaties....

 • Top 20% best presterende VO leerlingen

  Geplaatst door Anita Wuestman op 29 november 2013 - 11:23   

  Veel scholen en betrokkenen willen scherp krijgen over welke leerlingen het gaat wanneer we spreken van de 20% beste leerlingen. Wie zijn deze 20% leerlingen, hoe ziet de schoolloopbaan van deze leerlingen eruit en waar in het onderwijs...

 • Onderzoek naar de 20% beste leerlingen in VO

  Geplaatst door Anita Wuestman op 29 november 2013 - 11:20

  Veel scholen en betrokkenen willen scherp krijgen over welke leerlingen het gaat wanneer we spreken van de 20% beste leerlingen. Wie zijn deze 20% leerlingen, hoe ziet de schoolloopbaan van deze leerlingen eruit en waar in het onderwijs bevinden...

 • Actieplan Leraar 2020

  Geplaatst door Anita Wuestman op 29 november 2013 - 11:13

  Met de actieplannen voor het basisonderwijs (Basis voor Presteren), voortgezet onderwijs (Beter Presteren) en leraren voor alle onderwijssectoren (Leraar 2020 – Een krachtig beroep!) zetten de bewindspersonen in op opbrengstgericht werken,...

 • Actieplan VO - Beter Presteren

  Geplaatst door Anita Wuestman op 29 november 2013 - 11:12

  Met de actieplannen voor het basisonderwijs (Basis voor Presteren), voortgezet onderwijs (Beter Presteren) en leraren voor alle onderwijssectoren (Leraar 2020 – Een krachtig beroep!) zetten de bewindspersonen in op opbrengstgericht werken,...