Prikbord

Prik een item op het Prikbord van deze werkgroep

Graag jullie deelname aan ons onderzoek over zelfregulering in het po!

Voor leerlingen is het belangrijk een eigen pad uit te stippelen. Een goede zelfregulering helpt daarbij. In de afgelopen periode is daar in het onderwijs op een andere manier aan gewerkt.  Daarom doen wij onderzoek naar zelfregulering bij afstandsonderwijs en contactonderwijs in het basisonderwijs.

Doe je mee?

Om dit in kaart te brengen zijn wij op zoek naar basisschoolleerkrachten, plusgroepbegeleiders, begeleiders van voltijds hb-groepen en begaafdheidsspecialisten die groepen leerlingen begeleiden in de po-leeftijd, die bereid zijn om een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst vergt ongeveer 15 minuten en kan worden ingevuld tot en met woensdag 3 juni 2020.

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Radboud Universiteit van Nijmegen onder begeleiding van Dr. Helena (Heleen) Pennings en het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO onder begeleiding van Nora Steenbergen-Penterman.

Alvast dank namens Floor Manders en het team van het Informatiepunt.

>> rechtstreeks naar de vragenlijst

Er is 1 reactie.
  • Wat een mooi en waardevol onderzoek !! Wat kunnen we er van leren !!

Wij zijn verhuisd naar een grotere locatie met een W&T-werkplaats! Dat vieren we met -Jan Bransen- en een inspirerend onderwijs-evenement!  Doe je mee aan de paneldiscussie over ander onderwijs?

Op maandag 3 februari houdt filosoof en hoogleraar van de Radboud universiteit een boeiend pleidooi over ander onderwijs. Er zijn nog enkele gratis plaatsen beschikbaar op deze feestelijke middag/avond.

Leerkrachten, kinderen, ouders en vele betrokkenen ervaren en hebben last van druk en werkdruk rondom ons onderwijs. De eenzijdige focus op toetsuitslagen draagt daaraan bij. Zou Paul Rosenmöller zich afvragen hoe zijn uitspraak over dalende onderwijsresulaten, gemeten a.d.h.v. multiple-choice toetsuitslagen binnen schriftelijk taal/rekene, zich verhoudt tot het allerbelangrijkste dat we kinderen willen leren in het onderwijs? 

"Het onderwijs vormt niet: het vervormt. Ons huidige onderwijs is gebaseerd op achterhaalde en incohorente ideeen." Jan Bransen schreef een boek waarin hij pleit voor ander onderwijs: meer gericht op ontwikkeling, minder op het behalen van resultaten. Hij oogste veel bijval in de onderwijswereld. Hoe nu verder? 

Welkom op het onderwijs trainings- en inspiratiecentrum van Leskracht in Noord Holland! Meld je gratis aan via www.leskracht.nl/opening

U bent de eerste om te reageren.

Intern Begeleider gezocht voor voltijds HB-school in (nu nog) Blaricum. We zoeken ook een leerkracht voor een dag in groep 6-7 en een onderwijsassistent voor groep 4-5 (drie dagdelen).

Iets voor jou? Of voor iemand in je netwerk?

http://werkenbijtalentprimair.nl/intern-begeleider-hoogbegaafden-po

http://werkenbijtalentprimair.nl/leerkracht-met-hart-voor-hb-leerlingen-wtf-02

U bent de eerste om te reageren.

Graag breng ik een interessante tijdelijke vacature vanaf 1 augustus 2019 onder jullie aandacht. Eureka onderwijs is de fulltime onderwijsvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen van samenwerkingsverband PO Kop van Noord-Holland en is gevestigd op basisschool de Kameleon in Julianadorp. Wij zoeken een deskundige en gedreven leerkracht die het team tijdelijk wil versterken en op deze manier wil bijdragen aan het realiseren van passend onderwijs voor deze bijzondere doelgroep leerlingen! 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6536900604776771584/

Hartelijke groet,

Anna Lont-Zuidema

U bent de eerste om te reageren.

Meetup020 W&T = COOL

Amsterdam zet in op méér aandacht voor wetenschap en technologie (W&T) in het basisonderwijs. Kortgezegd: er zijn gelden beschikbaar voor A'damse scholen die onderzoekend en ontwerpend leren (W&T) structureel willen verduurzamen in hun onderwijsaanpak. Dit programma vraagt van de school om een specifieke aanpak incl. voorwaarden. En dat is maar goed ook want deze manier van werken heeft een grote impact op het onderwijsaanbod en het leerkrachtgedrag. 

Voor Creativiteit, een Onderzoekende houding en Ontwerpend Leren heeft de leerkracht meer ruimte en minder rompslomp nodig. Keep it COOL: "Wat doen we al? Waar komt het voor in de plaats i.p.v. erbij en welk klein verschil kan je morgen maken?". Laat je informeren en verrassen tijdens de gratis “Meetup020 W&T = COOL”.  

Waar?           Saga Interproject, Wenckebachweg 144-148, Amsterdam (gratis toegang parkeergarage)

Wanneer?    Maandag 3 juni van 16.00 – 19.30 uur (incl. hap & sap) 

Hoe?              Bestel je gratis ticket via de webshop voor 28 mei

Waarom?     Ter inspiratie en geruststelling, voor informatie, kennis delen en uitwisselen

Voor wie?     Leerkrachten, coördinatoren, directeuren (per school max. 3 deelnemers)

Door wie?     Samenwerking Saga Interproject, Leskracht en de Kennismakelaars W&T Amsterdam

 

In de bijlage lees je het hele programma. De Meetup is uitlsuitend bedoeld voor het Amsterdamse onderwijs po, met maximaal drie deelnemers per school. Je kunt je via deze link gratis aanmelden. 

U bent de eerste om te reageren.

Welkom ?

U bent de eerste om te reageren.

Eenieder die interesse heeft, is van harte welkom om op 19 november van 19.30 tot 21.00 uur naar Het Keteldiep 50 in Zeewolde te komen (Basisschool de Regenboog) waar drs. Hanneke van Dasler op ons verzoek een informatieavond zal  verzorgen over executieve functies en embodio's. Het belooft een zeer interessante avond te worden!

Inschrijven kan via deze link: https://goo.gl/forms/I90pl5SpkyQWDJ8l1

De avond is gratis inclusief een kopje koffie, thee en een koekje :)

Welkom!

U bent de eerste om te reageren.

Ga je mee? Zeg het voort!

Zaterdag 17 november van 14-16u is er weer een struindag in het Amsterdamse Bos 'Geitenboerderij' voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen van 4-12 jaar.

Ontmoet gelijkgestemden.
Ontdek de natuur.
Ontdek jezelf en de ander.

Zie mijn event op Facebook.
https://www.facebook.com/events/449575215501493/?event_time_id=449575232168158?ti=ia
Aanbevelen of delen zou fijn zijn!
Dank alvast.

Aanmelden:
NatuurlijkBegaafd@gmail.com
0-25091045

Groetjes Katja van Dalen

U bent de eerste om te reageren.

Vanuit mijn rol als leerkracht en kwartiermaker van het Regionale Talentnetwerk (Regio Utrecht en West Gelderland ) constateerde ik dat er binnen het basisonderwijs een groeiende behoefte is om de brede talentontwikkeling in beeld te brengen. Het huidige toetssysteem doet veelal geen recht aan wat kinderen motiveert, drijft, goed kunnen en verder willen ontwikkelen. Toen mijn werk als kwartiermaker erop zat, ben ik dit door gaan pakken binnen het onderwijsnetwerk waarvan ik al eerder deel uit maakte. 

Centraal stond de vraag: Hoe kan een integraal leer-, portfolio- en volgsysteem het onderwijs/de leerling beter ondersteunen? In gesprek met scholen, leerlingen, onderwijskundigen en innovatieve ontwikkelaars met een brede ervaring in het HBO en academisch onderwijs o.h.g.v. intranetten en gepersonaliseerde leeromgevingen, ontstond er een wens om een combinatie te maken van online infomatiebanken voor veelzijdige talenten, een trotsmap, groeihoek, kindportfolio- taak- planning- en volgsysteem, die maatwerk in de klas nog beter ondersteunt. Ook waren we op zoek naar een leeromgeving waarin we onderzoekend en ontwerpend leren (Verplichtstelling 2020 Wetenschap & Technologie-onderwijs), in samenhang, konden faciliteren. Constateren is één, maar realiseren is wat mij drijft! Gesteund door mijn partner die jarenlange ervaring had als projectmanager van de Intranetten op 6 universiteiten, stelde ik denktanks samen voor het po. Met een grote diversiteit aan professionals ontstond een helder beeld van hetgeen wij wilde realiseren. Eén gebruiksvriendelijk digitaal systeem waarin leerlingen en leerkrachten kunnen werken, leren, communiceren, presenteren, delen, volgen, groeien, meten (methode-onafhankelijk toetsen), informatie zoeken, reflecteren en .....eigenaarschap ontwikkelen  van de leerlijnen en doelen van het curriculum om zo onderwijs in samenhang te kunnen faciliteren. If you can dream it, do it! Vooral als je alles durft los te laten en buiten de kaders gaat brainstormen met passievolle mensen. Allereerst zijn we met de bestaande leveranciers in gesprek gegaan omdat we hoopten samen te kunnen werken aan een kindgericht en gebruiksvriendelijke uitbreding van een reeds bestaand systeem. Aangezien dat niet op gang kwam (bedreiging?) of te lang duurde, zijn we zelf aan de slag gegaan met een onderwijskundig en technisch team. Opgelegde doelstellingen en geld speelde geen rol, want we werden geleid door lef, doorzettingsvermogen en door persoonlijke idealen van alle participanten. Wat doorslaggevend was dat we de juiste mensen aan boord hadden en binnen haalden waardoor er een samenwerking ontstond tussen specifieke talenten. Meloo is het resultaat (Mijn Eigen Leer- en Ontwikkel Omgeving)! Inmiddels in gebruik door verschillende scholen en besturen. Het is aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk voor leerkrachten en leerlingen en gekoppeld aan BRON/DUO. Daardoor kunnen leerlinggegevens automatisch worden geïmplementeerd (met inachtneming van de AVG-wet). Leerlingen kunnen zelf hun favoriete prestatie/bijdrage plaatsen en selecteren om mee laten nemen in het rapport, portfolio of in een coachgesprek. Het aankomende jaar reizen we door het land om wensen en ideeën uit het onderwijsveld te verzamelen, puur voor de continue ontwikkeling. Op dit moment ontwikkelen we een Cotanproof soc. emotionele functionaliteit met voorleesoptie, die in het voorjaar wordt toegevoegd. Daarmee bieden we naast de koppeling aan de vaardigheidsdoelen en aanbodsvakken van de kerndoelen en TULE (SLO) ook de sociale vaardigheidsmeting van leerlingen. Een school kan daarmee een representatief beeld van de leerlingbeleving automatisch opsturen naar de inspectie.   

Voor geïnteresseerden organiseren we door het hele land gratis inspiratiebijeenkomsten. Informatie over data en locaties staat hier op onze website. Deelnemers van de gratis bijeenkomsten kunnen een demo-account krijgen met een instructievideo. 

Groet Astrid Timmermans

U bent de eerste om te reageren.

'Ik ben niet alleen, iedereen heeft peers nodig. Ook ouders hebben contact 'op maat' nodig.

Di. 9 oktober 20.00-21.30u Peers4Parents informatie-avond voor ouders van begaafde kinderen, in Relax Zentrum Abcoude.

https://www.facebook.com/events/209728883081647/?ti=icl

www.peers4parents.nl

Aanmelden:

Katja 06-25091045

Brigit: 06-52500457

U bent de eerste om te reageren.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties