Agendaoverzicht

Bijeenkomst leerteam 8: Good companies

10 augustus 2015
Datum: 21 september 2015
Tijd: 15:30 tot 17:30

Dit is de eerste bijeenkomst van leerteam 8: Good companies. Bijeenkomst wordt waarschijnijk gehouden in de buurt van Alkmaar. In deze bijeenkomst wordt meer verteld over het concept good companies en wat het betekent voor een school om mee te doen.

ONDERNEMEN MET JE TALENT

 Een ‘GOODcompany’ is een school-bedrijf van leerlingen in het voortgezet onderwijs, dat maatschappelijk waarde toevoegt in de nabije leefomgeving van de school. Door online en offline educatie zijn de leerlingen in staat evenementen, producten en diensten online te kunnen verkopen en promoten. Door een landelijk netwerk van GOODcompanies worden ondernemende leerlingen in verschillende regio's met elkaar verbonden en kunnen zij ook van elkaar leren. Zo groeit de school uit tot een kleine onderneming waarin leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen. 

Ondernemingszin zit bij velen al in de natuur maar wordt niet benut of uitgedaagd. Het vakoverstijgende GOODcompanies is een ervaringsgericht platform dat leerlingen leert hun eigen talenten, rol en toegevoegde waarde te ontdekken. De aanpak van GOODcompanies is gebaseerd op ondernemende opdrachten, gamification en een authentieke leeromgeving. Aansluitend bij onze visie op Design thinking worden leerlingen aangemoedigd de wereld door een andere lens te observeren en kansen te creëren. Jonge ontwerpers en creatieve ondernemers ondersteunen de leerlingen bij het opzetten en runnen van GOODcompany activiteiten. Door videolessen, workshops en op een online community ervaren leerlingen hoe zij hun eigen, unieke 21st century skills kunnen herkennen en ontwikkelen. Bij GOODcompanies staan de leerlingen en hun talenten centraal. Daarbij ontwikkelen zij eigenaarschap, een onderzoekende houding en zelfreflectie. Zo worden leerlingen goed voorbereid op een vervolgstudie of werkomgeving en maken zij een keuze die bij hen past!  

           

718

Deelnemers

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties