Nieuwsoverzicht Bewaren

Hoe brengen we de brede talentontwikkeling optimaal in beeld?

16 oktober 2018

Het huidige toetssysteem doet veelal geen recht aan wat kinderen motiveert, drijft, goed kunnen en verder willen ontwikkelen. Toen mijn werk als kwartiermaker erop zat, ben ik dit door gaan pakken binnen het onderwijsnetwerk waarvan ik al eerder deel uit maakte. 

Centraal stond de vraag: Hoe kan een integraal leer-, portfolio- en volgsysteem het onderwijs/de leerling beter ondersteunen? In gesprek met scholen, leerlingen, onderwijskundigen en innovatieve ontwikkelaars met een brede ervaring in het HBO en academisch onderwijs o.h.g.v. intranetten en gepersonaliseerde leeromgevingen, ontstond er een wens om een combinatie te maken van online infomatiebanken voor veelzijdige talenten, een trotsmap, groeihoek, kindportfolio- taak- planning- en volgsysteem, die maatwerk in de klas nog beter ondersteunt. Ook waren we op zoek naar een leeromgeving waarin we onderzoekend en ontwerpend leren (Verplichtstelling 2020 Wetenschap & Technologie-onderwijs), in samenhang, konden faciliteren. Constateren is één, maar realiseren is wat mij drijft! Gesteund door mijn partner die jarenlange ervaring had als projectmanager van de Intranetten op 6 universiteiten, stelde ik denktanks samen voor het po. Met een grote diversiteit aan professionals ontstond een helder beeld van hetgeen wij wilde realiseren. Eén gebruiksvriendelijk digitaal systeem waarin leerlingen en leerkrachten kunnen werken, leren, communiceren, presenteren, delen, volgen, groeien, meten (methode-onafhankelijk toetsen), informatie zoeken, reflecteren en .....eigenaarschap ontwikkelen  van de leerlijnen en doelen van het curriculum om zo onderwijs in samenhang te kunnen faciliteren. If you can dream it, do it! Vooral als je alles durft los te laten en buiten de kaders gaat brainstormen met passievolle mensen. Allereerst zijn we met de bestaande leveranciers in gesprek gegaan omdat we hoopten samen te kunnen werken aan een kindgericht en gebruiksvriendelijke uitbreding van een reeds bestaand systeem. Aangezien dat niet op gang kwam (bedreiging?) of te lang duurde, zijn we zelf aan de slag gegaan met een onderwijskundig en technisch team. Opgelegde doelstellingen en geld speelde geen rol, want we werden geleid door lef, doorzettingsvermogen en door persoonlijke idealen van alle participanten. Wat doorslaggevend was dat we de juiste mensen aan boord hadden en binnen haalden waardoor er een samenwerking ontstond tussen specifieke talenten. Meloo is het resultaat (Mijn Eigen Leer- en Ontwikkel Omgeving)! Inmiddels in gebruik door verschillende scholen en besturen. Het is aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk voor leerkrachten en leerlingen en gekoppeld aan BRON/DUO. Daardoor kunnen leerlinggegevens automatisch worden geïmplementeerd (met inachtneming van de AVG-wet). Leerlingen kunnen zelf hun favoriete prestatie/bijdrage plaatsen en selecteren om mee laten nemen in het rapport, portfolio of in een coachgesprek. Het aankomende jaar reizen we door het land om wensen en ideeën uit het onderwijsveld te verzamelen, puur voor de continue ontwikkeling. Op dit moment ontwikkelen we een Cotanproof soc. emotionele functionaliteit met voorleesoptie, die in het voorjaar wordt toegevoegd. Daarmee bieden we naast de koppeling aan de vaardigheidsdoelen en aanbodsvakken van de kerndoelen en TULE (SLO) ook de sociale vaardigheidsmeting van leerlingen. Een school kan daarmee een representatief beeld van de leerlingbeleving automatisch opsturen naar de inspectie.   

In de bijlage is een interview opgenomen uit Kader Primair september 2018.

Voor geïnteresseerden organiseren we door het hele land gratis inspiratiebijeenkomsten. Informatie over data en locaties staat hier op onze website. Deelnemers van de gratis bijeenkomsten kunnen een demo-account krijgen met een instructievideo. 

Bijlagen

195
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties