Nieuwsoverzicht Bewaren

Tips en stand van zaken bij SWV op gebied van HB

3 mei 2018

Hoe is de stand van van zaken op gebied van HB binnen jouw SWV? Ga met je SWV & je bestuur in gesprek. Tips aan Samenwerkingsverbanden rondom hoogbegaafdheid uit recent landelijk inventariserend onderzoek door de SLO zijn  :

• Cluster leerlingen met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften. Hierdoor wordt een setting met gelijkgestemden mogelijk en een meer efficiënte inzet van middelen en benodigde expertise.

• Stimuleer meer afstemming en samenwerking tussen scholen, besturen en SWV'en onderling.

• Faciliteer bij complexe problematiek meer afstemming tussen onderwijs en zorg en stimuleer regionale samenwerking.

• Onderzoek thuiszittersproblematiek (onder andere hoe begaafdheidsfactoren hierbij een mogelijke rol spelen), de ondervertegenwoordiging van meisjes en effectieve aanpakken voor 'dubbel bijzondere' leerlingen.

• Faciliteer deskundigheidsbevordering op het gebied van begaafdheid binnen alle lagen in het onderwijs (scholen, besturen en SWV'en). • Zorg dat expertise laagdrempelig beschikbaar is, zodat meer preventief en niet vooral curatief gewerkt kan worden. Voor de begeleiding van 'dubbel bijzondere' leerlingen is gecombineerde expertise nodig: expertise op het gebied van begaafdheid én op gebied van leer- en of gedragsproblemen.

Gehele rapport lezen?

240
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties