Agendaoverzicht

9 juni 2022 Lezing Begaafdheidsprofielschool Het Noordik Lyceum

11 mei 2022
Locatie: CSG Het Noordik
Datum: 9 juni 2022
Tijd: 19:30 tot 21:30

Op 9 juni geeft Lineke van Tricht, oprichter en directeur van Bureau Talent, de Noordik BPS-lezing over haar onderzoek naar kansen(on)gelijkheid in het begaafdenonderwijs bij CSG Het Noordik, Het Noordik Lyceum in Almelo.

In 2018 startte Lineke van Tricht het Europese Erasmus+ project Creating equal opportunities at school, waarin zij een andere manier van screenen gebruikt om cognitief talent te vinden en door leerlingen een programma academische taal aan te bieden. Het project is afgerond en zet zich voort met Nederlandse en internationale partners. Haar promotieonderzoek richt zich op (hoog)begaafde leerlingen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status. Lineke wil graag alles weten over hun motivatie en hun kansen door middel van een nieuw te ontwikkelen interventie vergroten.

Kansengelijkheid is een actueel thema in het onderwijs. Ook in het begaafdenonderwijs speelt dit. Kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status worden minder gauw (h)erkend als begaafd.
Dat betekent niet dat ze er niet zijn, maar wel dat we anders moeten zoeken en kijken. Na deze lezing, waarin we ingaan op de factoren die een rol spelen bij het herkennen van cognitief talent in minder bevoordeelde groepen, ga je anders kijken.
Want: je ziet het pas als je het doorhebt.

Alle informatie in de flyer in de bijlage. Delen wordt gewaardeerd.

Meld je aan via www.hetnoordik.nl/bps.

102
Lees meer over: hoogbegaafd kansen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties