Agendaoverzicht Bewaren

Post HBO opleiding specialist (hoog)begaafdheid en excellentie

12 november 2017
Locatie: Bonifatiusschool
Datum: 22 januari 2018
Tijd: 18:30 tot 21:30

We starten weer met een nieuwe groep deelnemers in januari 2018! Deze praktijkgerichte opleiding is zowel toegankelijk voor professionals uit het basisonderwijs als uit het voortgezet onderwijs. Deze opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen door de maatgerichte benadering. Er wordt specifiek aangesloten bij de beginsituatie van de school. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer na twee jaar een geregistreerd diploma. 

360

Deelnemers

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties