Supportnetwerk voor creativiteit en talentontwikkeling Limburg

Creativiteit en talentontwikkeling stimuleren door regionale samenwerking!
In Limburg is het initiatief ontstaan om een regionaal 'Support Netwerk voor Creativiteit & Talentontwikkeling' te vormen. Diverse professionals, organisaties, ouders en andere betrokkenen willen bijdragen om de vele mooie initiatieven en mogelijkheden die de regio nu al rijk is actief te versterken en verbinden en aan te vullen waar dit nodig is. Door samen te werken, bundelen we onze krachten en kunnen we een inspirerend, levendig netwerk vormen, waarin creativiteit en talentontwikkeling volop de ruimte krijgt en tot uiting komt, zowel voor kinderen/jongeren als volwassenen!

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties