Werkgroep

Support Netwerk voor Creativiteit & Talentontwikkeling

Opgericht op: 18 juni 2018

Omschrijving

In de regio Arnhem-Nijmegen is het initiatief ontstaan om een regionaal 'Support Netwerk voor Creativiteit & Talentontwikkeling' te vormen. Diverse professionals, organisaties, ouders en andere betrokkenen willen bijdragen om de vele mooie initiatieven en mogelijkheden die de regio nu al rijk is actief te versterken en verbinden en aan te vullen waar dit nodig is. Het netwerk staat open voor alle organisaties en individuen die hieraan een bijdrage kunnen leveren, vanuit o.a. onderwijs, opvoeding, zorg, culturele centra en bedrijfsleven.

Door samen te werken, bundelen we onze krachten en kunnen we een inspirerend, levendig netwerk vormen, waarin creativiteit en talentontwikkeling volop de ruimte krijgt en tot uiting komt, zowel voor kinderen/jongeren als volwassenen!

Het doel van dit netwerk is dus om samen te werken in het belang van creatieve/begaafde leerlingen en thuiszitten te voorkomen. Deze werkgroep is bedoeld voor geïnteresseerden die hieraan een bijdrage willen leveren. In de werkgroep kunnen regionale activiteiten, nieuws, mededelingen, ideeën en documenten gedeeld worden.

De werkgroep biedt ook een overzicht van alle aangesloten leden die met een uitgebreid profiel op talentstimuleren.nl geregistreerd staan. De expertise en het aanbod van professionals, scholen en organisaties in de regio is daarmee ook vindbaar en zichtbaar op de kaart (zie ook het menu Scholen & Organisaties).

Info

49
leden
Semi-open
werkgroep
61
bijdragen