Binnen thema: Dubbel bijzonder

Overzicht van geplaatste bijdragen.

 • De tijdsteekproef is een observatiemiddel waarmee de taakwerkhouding van een leerling in kaart kan worden gebracht.

  17937
 • Onderzoek door het onderzoekscentrum Brein en leren (VU - prof. Jelle Jolles). I.v.m. aansluiting po-vo ook interessant voor leraren in het po.

 • Hulpmiddel om met leerlingen in gesprek te gaan over talentontwikkeling en om meer zelfinzicht te ontwikkelen, met uitleg over het model 'Talent in Ontwikkeling' (Houkema & Kaput, 2011) en voorbeeldvragen ter inspiratie.

  12651
 • Knapzakjes zijn kleine handzame praktijkgidsen over onderwijs aan begaafde leerlingen.

  6108
 • In deze EduTalk legt Desirée Houkema van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) uit wat de visie en uitgangspunten bij stimulerend signaleren zijn.

  6463
 • Handreiking voor leerkrachten en begeleiders om in samenwerking met een onderpresterende leerling om te gaan met het fenomeen onderpresteren.

  4328
 • Hoofdlezing van Maureen Neihart tijdens de conferentie Passend Onderwijs & (Hoog)begaafdheid op 11/12 november 2014, georganiseerd door het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling.

 • Artikel over het belang van gesprekken met leerlingen over hun eigen proces van talentontwikkeling. Verschenen in een special over 'begaafdheid' van ZorgPrimair (nr. 4, 2013).

 • 52 Positive Discipline Kaarten om je vaardigheden als opvoeder te vergroten, gebaseerd op de effectieve en bemoedigende methode Positive Discipline.

  7705
 • Blog over de emotionele intensiteit van hoogbegaafde kinderen.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties