Binnen thema: Talentontwikkeling

Hoe gaan we om met best presterende leerlingen?

De huidige praktijk in het primair en voortgezet onderwijs, met voorbeelden en vragen ter inspiratie

Publicatie van Inspectie van het Onderwijs - maart 2015 - De huidige praktijk in het primair en voortgezet onderwijs, met voorbeelden en vragen ter inspiratie. Het onderzoek heetf in 2014 plaatsgevonden op basis van een digitale vragenlijst en school bezoeken door inspecteurs.

Hoe geven Nederlandse scholen momenteel aandacht aan hun (cognitief) best presterende leerlingen? Kunnen andere scholen en instellingen daar inspiratie of ideeën uit opdoen? En welke vragen kunnen ze zich daartoe stellen? Dat leest u in de brochure ‘Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?’.

In de brochure leest u ook over de huidige stand van zaken. Het zijn de resultaten van het onderzoek ‘Onderwijs aan de best presterende leerlingen in primair en voorgezet onderwijs’ dat de inspectie afgelopen jaar deed.

Drie aandachtsgebieden

We onderscheiden in de brochure drie aandachtsgebieden die van belang zijn voor het onderwijs aan deze leerlingen: schoolcultuur en een aangepast aanbod, differentiëren en doelen stellen, en kwaliteitszorg. Deze drie gebieden staan niet op zichzelf, ze beïnvloeden en versterken elkaar. Ze zijn daarom alle drie belangrijk bij het vormgeven van het onderwijs aan de best presterende leerlingen.

Scholen in het primair en voorgezet onderwijs ontvangen de brochure medio mei per post. 
We hopen dat de uitkomsten van het onderzoek scholen helpen een volgende stap te zetten in het onderwijs aan hun best presterende leerlingen.

4681
Subtitel: De huidige praktijk in het primair en voortgezet onderwijs, met voorbeelden en vragen ter inspiratie
Auteur: Monique Vogelzang en Arnold Jonker
Uitgever: Inspectie van Onderwijs
Jaar van uitgave: 2015
Plaats van uitgave: Utrecht
Specialist in hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit/ logopedist

Ik hoop dat er ook een tweede deel volgt: Hoe gaan we op met de cognitief talentvolle leerling die niet meer laat zien wat hij kan. Dat zijn er nog te veel!!

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties