Binnen thema: Talentontwikkeling

Sociaal, emotioneel en fysiek welbevinden

Gespreksplaat 'Lekker in je vel' is gemaakt om de gesprekken te ondersteunen die leraren en begeleiders voeren met leerlingen over hun sociaal, emotioneel en fysiek welbevinden. Deze gesprekken kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling op deze gebieden. De kaart is gericht op leerlingen met begaafdheidskenmerken, maar kan ook gebruikt worden voor andere doelgroepen. Daarnaast kunnen ook ouders met de plaat in gesprek met hun kinderen. De huidige plaat is een conceptversie. Zodra de definitieve versie gereed is, zal deze samen met de handreiking die er bij hoort, hier gedeeld worden.

215
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties