Hulpmiddel

Beoordeling: kernvragen en voorbeeldinstrumenten

Redactie TalentStimuleren
30 mei 2018 | 1 minuut lezen

Het beantwoorden van de kernvragen uit deze handreiking kan helpen vorm te geven aan de beoordeling van opdrachten van leerlingen in het kader van talentontwikkeling. Ter inspiratie zijn bij de vragenlijst een aantal tips en twee voorbeeld-instrumenten opgenomen: een voorbeeld om te beoordelen m.b.v. rubrics en een voorbeeld om een leeractiviteit te scoren op drie kernonderdelen.

De kernvragen, tips en voorbeelden maken deel uit van de ontwikkelcyclus voor talentontwikkeling. De ontwikkelcyclus gaat uit van een aantal stappen (onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren), om zodoende te komen tot een gestructureerde aanpak voor talentontwikkeling.

1 document toegevoegd