Hulpmiddel

Samen werken aan één vaardigheid

Profielfoto van Willem van Zantvoort
14 april 2017 | 2 minuten lezen

Doelgericht werken aan een vaardigheid kan op vele verschillende manieren. Dit werd tijdens de inspirerende netwerkdag op 12 april ook weer duidelijk gemaakt. Bijgaand een doelenboek, zoals dit wordt gebruikt met de leerlingen van de Elstar school .

Hoe werkt het?

Stap 1:
Kinderen lopen in overleg met hun ouders een lijst met vaardigheden langs. Vaardigheden waarvan het kind of ouder vindt dat ze nog niet goed worden beheersd, kruisen ze aan. Door samen de lijst door te nemen, ontstaat er een waardevol gesprek.

Stap 2:
Één vaardigheid wordt uitgekozen en 'het doelenblad' wordt samen met de ouders ingevuld. De hulpvragen geven de ouders handvaten om het gesprek wat meer diepgang te geven.

Stap 3:
Op school wordt de leerling aan een andere leerling gekoppeld. Samen bespreken ze het nieuwe doel voor de komende 6 weken. Vervolgens vullen ze 'de weekplanning' in (deze vind je in de bijlage). Het begincijfer (van het doelenblad) wordt in het eerste oranje vierkantje gezet. De kinderen gaan om de beurt elkaar vragen stellen.

De vragen in les 1:
Vraag: Wat ga je komende week doen om aan je doel te werken? Probeer dit zo concreet mogelijk in twee acties te beschrijven. Wie kan jou daar bij helpen en op welke dag ga je de actie uitvoeren?

De leerling gaat vervolgens de twee gestelde acties gedurende één week uitvoeren.

De vragen in les 2:
Vragen:
-Is het je gelukt om de 2 gestelde acties van vorige week uit te voeren?
-Wat ging er goed en wat zou beter kunnen?
-Hoeveel punten ben je gegroeid?
-Wat ga je komende week doen om aan je doel te werken? Probeer dit zo concreet mogelijk in twee acties te beschrijven.

De vragen in les 3 t/m 6: Zie les 2

Stap 4:
De concrete acties worden beschreven op de weekplanning en elke week benoemen ze wat er goed ging en wat er beter kon. Vinden ze dat ze zijn gegroeid? Dan mogen ze de groei in de vorm van een cijfer op het blad schrijven. Hebben ze geen enkele actie uitgevoerd? Dan blijft het cijfer hetzelfde.

Tussentijds (na 3 weken) bespreekt de leerling het doel met de eigen groepsleerkracht (zie reflectiemoment samen met de juf/meester). Samen wordt gekeken hoe de leerkracht de leerling kan helpen met zijn/haar doel.

Na 6 weken wordt het evaluatieblad samen met de leerkracht ingevuld. Een nieuwe vaardigheid wordt gekozen.

Mijn ervaring:
-De betrokkenheid bij de meeste kinderen is hoog. Ze vinden het leuk om een daadwerkelijke groei te zien en om anderen te helpen met het doel.
-Het omschrijven van een concreet doel moet geoefend worden. Dit vraagt om instructie. Het centraal stellen van concrete acties is verstandig.
-Geef ruimte om een eigen doel te bedenken als dat betekenisvoller voor hen is.
- Als plusleerkracht beoordeel ik de weekplanning op inzet en zorgvuldigheid.

Heb je een vraag of opmerking? Stuur me even een berichtje.
 

  

1 document toegevoegd
Profielfoto van Margot Tomassen-Boom
7 jaar geleden
Profielfoto van Margot Tomassen-Boom
7 jaar geleden

Gaaf Willem dat iedereen hier nu mee aan de slag kan, je weet het, ik ben een fan!