Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Marzano & Kendall

De taxonomie van Marzano en Kendall is ontwikkeld als een aanvulling (verbetering) van de taxonomie van Bloom.

Marzano en Kendall onderscheiden naast het cognitieve systeem, het zelfsysteem (Is de leerling gemotiveerd?) en het metacognitieve systeem (Wat weet de leerling al en hoe gaat hij het aanpakken?). In het cognitieve systeem onderscheiden zij herinneren, begrijpen, analyseren en het gebruiken van kennis. Deze drie systemen zijn weergegeven in onderstaande afbeelding.

Marzano en Kendall geven aan dat bij hogere orde denkvaardigheden het niet alleen gaat om het denken binnen een opdracht, maar om het gehele leerproces van de leerling. Ze onderscheiden drie vormen van kennis: feitelijke informatie, mentale procedures en psychomotorische procedures.

Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (Eds.). (2007). The new taxonomy of educational objectives. Corwin Press.