Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Toepassen

Analyseren Toepassen Begrijpen Onthouden Creëren EvaluerenToepassen = de vaardigheid om kennis in nieuwe en concrete situaties toe te passen.

Vaardigheden

 • Gebruiken van kennis
 • Toepassen van methoden, concepten, theorieën in nieuwe situaties
 • Oplossen van problemen met gebruik van noodzakelijke kennis of vaardigheden

Leerdoelen

De leerling...

 • past concepten en principes toe in nieuwe situaties
 • past wetten en theorieën toe in praktische situaties
 • demonstreert correct gebruik van een methode of procedure

Formulering van vragen /opdrachten

Actiewoorden: pas toe, demonstreer, bereken, vul aan, illustreer, toon, los op, onderzoek, pas aan, verander, relateer, classificeer, experimenteer

Voorbeelden:

 • Weet je nog een andere situatie waarin…?
 • Kun je…categoriseren volgens…?
 • Welke factoren zullen veranderen als…?
 • Welke vragen zou je stellen aan…?
 • Kun je aan de hand van de gegeven informatie een instructie geven over…?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties