Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Onthouden

Analyseren Toepassen Begrijpen Onthouden Creëren EvaluerenOnthouden = het kunnen ophalen van adequate informatie, variërend van feiten tot complete theorieën.

Vaardigheden

 • Opslaan en ophalen van informatie (herkennen)
 • Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen
 • Kennis van belangrijkste ideeën
 • Beheersing van een inhoudelijk onderwerp

Leerdoelen

De leerling...

 • kent basisbegrippen
 • kent specifieke feiten
 • kent methoden en procedures
 • kent basisprincipes

Formulering van vragen /opdrachten

Actiewoorden: benoem, definieer, beschrijf, toon, identificeer, verzamel, onderzoek, wie, wat, wanneer, etc.

Voorbeelden:

 • Wat gebeurde er na...?
 • Hoeveel...?
 • Wat is...?
 • Wie was het die...?
 • Benoem ...?
 • Wat is de definitie van…?
 • Beschrijf de manier waarop…?
 • Wie ...?
 • Wat is goed / fout...?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties