Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Evalueren

Analyseren Toepassen Begrijpen Onthouden Creëren EvaluerenEvalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen in relatie tot een bepaald doel.

Het oordeel is gebaseerd op (al dan niet door de leerling zelf geformuleerde) criteria.

Vaardigheden

 • Ideeën vergelijken en van elkaar onderscheiden
 • Inschatten van de waarde van theorieën, beroepsproducten
 • Maken van beargumenteerde keuzes
 • Verifiëren van de waarde van bewijzen
 • Herkennen van subjectiviteit

Leerdoelen

Leerdoelen bevatten elementen van alle andere categorieën plus bewuste waardeoordelen, gebaseerd op duidelijk gedefinieerde criteria

De leerling...

 • beoordeelt de logische consistentie van geschreven materiaal
 • beoordeelt de adequaatheid van de onderbouwing van conclusies

Formulering van vragen /opdrachten

Actiewoorden: beoordeel, beslis, orden, geef een cijfer, toets, meet, geef een aanbeveling, overtuig, selecteer, leg uit, maak een onderscheid, ondersteun, concludeer, vergelijk, vat samen

Voorbeelden:

 • Is er een betere oplossing voor...?
 • Beoordeel de waarde van... Wat vind je er van...?
 • Verdedig je mening over...?
 • Vind je … goed of fout?
 • Hoe zou jij ... hebben aangepakt?
 • Welke veranderingen voor … raad jij aan?
 • Geloof jij … Hoe zou jij je voelen als ..?
 • Hoe effectief zijn. ..?
 • Wat zijn de consequenties van..?
 • Welke invloed zal … hebben op ons leven?
 • Wat zijn de voors en tegens van ....?
 • Waarom is … waardevol?
 • Wat zijn mogelijke alternatieven?
 • Wie zal winnen / verliezen bij …? 
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties