Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Creëren

Analyseren Toepassen Begrijpen Onthouden Creëren EvaluerenCreëren = de vaardigheid om met behulp van het geleerde nieuwe ideeën, oplossingen, producten te ontwikkelen.

Vaardigheden

 • Gebruiken van bestaande ideeën om nieuwe te creëren
 • Generaliseren op basis van wat bekend is
 • Multidisciplinaire toepassing; relateren van kennis uit verschillende disciplines
 • Voorspellen, conclusies trekken

Leerdoelen

Leerdoelen op dit gebied benadrukken creatief gedrag, met nadruk op het formuleren van nieuwe patronen of structuren.

De leerling...

 • verzint een oplossing
 • stelt een onderzoeksvoorstel op
 • doet een uitvinding

Formulering van vragen /opdrachten

Actiewoorden: combineer, plan, ontwerp, maak, ontwikkel, onderzoek, wat als?, stel op, formuleer,
herschrijf

Voorbeelden:

 • Kun je een ...ontwerpen, waarmee...?
 • Zie je een mogelijke oplossing voor...?
 • Als je toegang had tot alle informatie en middelen, wat zou je dan doen met...?
 • Ontwerp je eigen manier om...?
 • Wat zou gebeuren als ...?
 • Op hoeveel manieren kun je...?
 • Kun je nieuwe en ongebruikelijke manieren verzinnen om ... te gebruiken?
 • Kun je een voorstel schrijven waarmee je...?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties