Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Blooming lessen

Analyseren Toepassen Begrijpen Onthouden Creëren EvaluerenDe taxonomie van Bloom als uitgangspunt voor de ontwikkeling van rijke leeractiviteiten

De taxonomie van Bloom kan als uitgangspunt dienen bij de ontwikkeling van rijke lessen en projecten. De vragen en opdrachten dienen dan zowel een beroep te doen op het 'hogere orde denken' (creëren, evalueren en/of analyseren) als op het 'lagere orde denken' (onthouden, begrijpen en/of toepassen).

De taxonomie biedt een handige structuur waarmee een onderwerp kan worden benaderd en is een praktisch hulpmiddel bij de formulering van leerdoelen.

Ter illustratie worden in onderstaande tabel bij de verschillende niveaus beschreven wat mogelijke ‘acties’ en ‘producten’ zijn om doelgericht aan bepaalde vaardigheden te werken

Blooming Lessen
  Niveau Acties Producten

Creëren

Ontwikkelen van nieuwe ideeën,
oplossingen of producten

Combineer
Plan
Ontwerp
Maak
Ontwikkel
Onderzoek
Stel op
Formuleer
Herschrijf
Film
Verhaal
Projectverslag
Plan
Nieuw spel
Lied
Media product
Advertentie
Schilderij

Evalueren

De waarde van ideeën, materialen en
methoden beoordelen door het
ontwikkelen en toepassen van criteria.

Beoordeel
Orden
Toets
Meet
Overtuig
Selecteer
Leg uit
Concludeer
Vergelijk
Vat samen
Debat
Verslag
Evaluatie
Beoordeling
Conclusie
Overtuigende speech

Analyseren

Het opdelen van informatie in
de verschillende onderdelen

Analyseer
Scheid
Orden
Leg uit
Verbind
Classificeer
(De)construeer
Vergelijk
Selecteer
Leid af
Enquete
Mobiel
Verslag
Grafiek
Spreadsheet
Checklist
Kaart

Toepassen

Strategieën, concepten, principes en
theorieën in nieuwe situaties gebruiken

Pas toe
Demonstreer
Bereken
Vul aan
Illustreer
Toon
Los op
Onderzoek
Pas aan
Illustratie
Simulatie
Beeldhouwwerk
Demonstratie
Presentatie
Interview
Opvoering
Dagboek
Krant

Begrijpen

Betekenis geven aan informatie

Interpreteer
Vat samen
Bespreek
Onderscheid
Classificeer
Vergelijk
Leg uit
Concludeer
Voorspel
Samenvatting
Verzameling
Spreekbeurt
Voorbeeld
Quiz
Lijst
Overzicht

Onthouden

Het kunnen ophalen van
specifieke informatie

Benoem
Definieer
Beschrijf
Toon
Identificeer
Verzamel
Quiz
Definitie
Feiten
Werkblad
Toets
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties