Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Begrijpen

Analyseren Toepassen Begrijpen Onthouden Creëren EvaluerenBegrijpen = de vaardigheid om adequate betekenis te geven aan informatie.

Vaardigheden

 • Begrijpen van informatie (kennen)
 • Betekenis geven aan informatie
 • Vertalen van kennis naar nieuwe context
 • Interpreteren, vergelijken (overeenkomsten en verschillen) van feiten
 • Ordenen, groeperen, afleiden van oorzaken
 • Voorspellen van gevolgen

Leerdoelen

De leerling...

 • begrijpt feiten en principes
 • interpreteert verbaal materiaal
 • interpreteert schema’s en grafieken
 • vertaalt verbaal materiaal in formules
 • voorspelt toekomstige gevolgen op basis van data

Formulering van vragen /opdrachten

Actiewoorden: vat samen, beschrijf, bespreek, interpreteer, formuleer conclusies, contrasteer, voorspel, leg verbanden, onderscheid, werk uit voor verschillende doelgroepen, werk uit voor een andere context, maak een inschatting

Voorbeelden:

 • Kun je uitleggen waarom…?
 • Kun je in je eigen woorden beschrijven…?
 • Hoe verklaar je…?
 • Kun je een samenvatting geven van...?
 • Wat denk je dat er vervolgens zal gebeuren...?
 • Wie zal volgens jou...?
 • Wat is de hoofdgedachte achter...?
 • Kun je verduidelijken…?
 • Kun je… illustreren met een voorbeeld?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties