Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Analyseren

Analyseren Toepassen Begrijpen Onthouden Creëren EvaluerenAnalyseren = de vaardigheid om informatie op te delen in onderdelen zodat de (organisatorische) structuur kan worden begrepen en bestudeerd

Vaardigheden

 • Patronen herkennen
 • Organisatie van onderdelen
 • Herkennen van verborgen betekenissen
 • Identificatie van samenstellende elementen

Leerdoelen

De leerling...

 • herkent onuitgesproken aannames
 • herkent fouten in de logica van redeneringen
 • onderscheidt feiten van gevolgtrekkingen
 • evalueert de relevantie van informatie

Formulering van vragen /opdrachten

Actiewoorden: analyseer, scheid, orden, leg uit, verbind, classificeer, deconstrueer, construeer, vergelijk, selecteer, leid af

Voorbeelden:

 • Welke gebeurtenis zou niet gebeurd zijn als…?
 • Als … waar is, wat betekent dat dan voor …?
 • Op welke manier is … hetzelfde als ...?
 • Wat zijn andere mogelijke uitkomsten?
 • Waarom gebeurde…?
 • Kun je uitleggen wat er gebeurde toen...?
 • Welke problemen kom je tegen bij...?
 • Kun je onderscheid maken tussen… en ...?
 • Wat waren de motieven voor ..?
 • Wat was het keerpunt?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties