Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Bloom & Gardner

Leeractiviteiten worden rijker door de verschillende niveaus van Bloom aan te spreken, omdat hiermee ook de hogere orde denkvaardigheden aan bod komen. Daarnaast is het belangrijk om ook in te spelen op verschillen in leervoorkeuren door verschillende intelligentiegebieden te ontdekken/gebruiken.

In de Bloom-Gardner matrix wordt voor elk Bloom niveau in combinatie met een intelligentiegebied voorbeelden gegeven ter inspiratie voor het verrijken van lessen.

  onthouden

begrijpen

toepassen
analyseren
evalueren
creëren
verbaal-linguïstisch            
logisch-mathematisch            
visueel-ruimtelijk            
muzikaal-ritmisch              
lichamelijk-kinesthetisch
 
         
naturalistisch            
interpersoonlijk            
intrapersoonlijk