Binnen thema: Stimulerend signaleren

Talent & ontwikkeling in beeld

Hoe kan een integraal leer-, portfolio- en volgsysteem het onderwijs beter ondersteunen?

In hoeverre sluit het huidige onderwijs aan op de invloed van (social) media op leren? En hoe kunnen we de werklast verlagen en tegelijkertijd leerlingen meer motiveren met gebruik van digitale mogelijkheden? Deze vragen roepen veel reacties op, met name bij professionals die ervan overtuigd zijn dat kennis aanleren hoofdzakelijk plaatsvindt door het effectieve instructie model. Voor een objectief beeld zal er in de loop der jaren meer onderzoek gedaan moeten worden naar bijvoorbeeld de invloed van social media en de werking van mediawijsheid. Over het algemeen zijn leerkrachten geneigd om het leerproces onder controle te houden. Terwijl de digitale mogelijkheden en tools zoals social media meer vrijheden geven aan leerlingen. Voor leerkrachten, die verantwoordelijkheden hebben voor het leerproces en de resultaten, kunnen deze vrijheden beangstigend zijn. Nieuwe media worden in het onderwijs onvoldoende onderkend. Maar we kunnen niet ontkennen dat er dankzij mediawijsheid nieuwe manieren van leren ontstaan waarbij het eenzijdig opdoen van kennis binnen lessen, wordt uitgebreid met aandacht voor executieve functies zoals leren leren, de vaardigheid om goede informatie te vergaren en te verwerven. Kort gezegd, met behulp van technologische functionaliteiten en gebruikmakend van de (social) media, nemen digital natives deel aan de samenleving. Jongeren weten de beschikbare media doelgericht in te zetten om te leren en om de kwaliteit van hun leven te optimaliseren.......lees hier het hele artikel: https://www.leskracht.nl/wp-content/uploads/2018/12/Meloo-Vives-dec2018.pdf

989
Subtitel: Hoe kan een integraal leer-, portfolio- en volgsysteem het onderwijs beter ondersteunen?
Auteur: Astrid Timmermans
Uitgever: Vives Magazine
Jaar van uitgave: 2018
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties