Binnen thema: Stimulerend signaleren

Brede kijk op talentvolle leerlingen

Een zeer goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau

Dit artikel gaat in op de vraag hoe je tot een beredeneerd, passend onderwijsaanbod kan komen voor begaafde leerlingen. Gegevens uit het Cito Leerlingvolgsysteem spelen daar een rol in. Dan moet je wel de betekenis achter de cijfers kennen. Bij leerlingen die in het Cito Leerlingvolgsysteem een vaardigheidsniveau I hebben (de best presterende 20%), blijkt dat de vaardigheidsscore en daarmee de vaardigheidsgroei, niet altijd nauwkeurig gemeten zijn. Relativering van de cijfers, van groei en daling, is dus op zijn plaats. De 'eigenaardigheden' van de citogegevens bij zeer goed presterende leerlingen worden in dit artikel besproken.

In het proces van signaleren, analyseren en onderwijsaanbod moet er sprake zijn van triangulatie:  naast gegevens uit het Leerlingvolgsysteem, zijn  het beeld dat de leerkracht opbouwt van de leerling én de -diagnostisch afgenomen- methodegebonden toetsen relevant.  Observatie van en gesprek met de leerling, kennis van begaafdheidskenmerken en bewustwording van leergedrag zijn essentiële elementen in dit proces.

Over hetzelfde thema is in hetzelfde tijdschrift nog een ander artikel verschenen: werken met leerlingen met hoge vaardigheidsscores.

4771
Trefwoorden: cito
Subtitel: Een zeer goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau
Auteur: Yvonne Janssen en Janneke Breedijk
Uitgever: Mathijssen, Tijdschrift voor orthopedagogiek, september 2014
Jaar van uitgave: 2014
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties