Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Leerlingkenmerken

Zelfsturend-autonoomKenmerken van de zelfsturende autonome leerling

De autonome leerling is in balans met zichzelf en met zijn omgeving: vanuit zichzelf is de leerling op groei gericht en uit op ontwikkeling. Hij ervaart in dit  ontwikkelingsproces geen persoonlijke belemmeringen, durft te leren en is trots op hetgeen hij bereikt.

Dit gunstige beeld betekent niet dat deze leerling geen behoeften heeft aan stimulans, faciliteren en effectieve feedback. Integendeel, om voortdurend eigen grenzen op te zoeken, te verkennen en te verleggen, zal de omgeving daarvoor ruimte en stimulans moeten blijven geven

Gevoelens en houding Gedrag Behoeften (aan)
 • Zelfverzekerd
 • Accepteert zichzelf
 • Heeft een growth mindset over vermogen / intelligentie
 • Optimistisch
 • Intrinsiek gemotiveerd
 • Ambitieus, enthousiast & laat zich uitdagen
 • Hoeft school of academische studie niet als hoogste prioriteit te zien
 • Vindt het niet erg fouten te maken en leert hiervan
 • Laat tolerantie en respect naar anderen zien
 • Goede sociale vaardigheden
 • Werkt onafhankelijk, zonder bevestiging
 • Stelt (SMART) doelen voor zichzelf
 • Zoekt uitdaging
 • Sterk zelfsturend
 • Goede zelfregulering
 • Werkt enthousiast voor passies en is bevlogen
 • Komt op voor eigen overtuigingen
 • Veerkrachtig
 • Ontwikkelaar van kennis
 • Beschikt over zelfinzicht en zelfacceptatie
 • Heeft méér ondersteuning nodig, niet minder
 • Stimulans om nieuwe richtingen te kiezen en onafhankelijkheid te vergroten
 • Feedback over sterke kanten en mogelijkheden
 • Gefaciliteerd worden om te kunnen blijven groeien
 • Aanmoediging om risico te nemen, om niet voor zeker te gaan
 • Relaties die ontwikkeling en voortgang mogelijk maken
 • Meer bedreven raken in het managen van zichzelf
 • Behoefte aan supportteam
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties