Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

(H)erkennen

Tips bij het (h)erkennen van de zelfsturende autonome leerling

De autonome leerling laat zich gemakkelijk herkennen omdat hij durft te leren, goede prestaties levert en dit realiseert in goed contact met zijn omgeving. Een gesprek met de leerling zelf, met de ouders of klasgenoten levert vaak voldoende signalen op om tot herkenning en erkenning te komen. Het beeld van de leerling is in de regel consistent, juist omdat hij in verschillende omgevingen durft te laten zien wie hij is en wat hij kan. In een omgeving waar creatief denken gestimuleerd wordt, wordt deze leerling goed zichtbaar.

In onderstaand overzicht staat op welke wijze deze leerlingen vanuit meerdere perspectieven worden ervaren en gezien, en welke manieren signalen van hun talenten en prestaties kunnen opleveren.

Perceptie door volwassenen en peers Identificatie: Signalen (h)erkennen
 • Bewonderd en geaccepteerd
 • Gezien als capabel & verantwoordelijk door de ouders
 • Hebben positieve invloed
 • Succesvol in verschillende omgevingen
 • Psychologisch in balans
 • Positieve relaties met peers
 • Gesprekken
 • Portfolio’s
 • Getoonde prestaties
 • Producten
 • Gewonnen prijzen
 • Nominaties
 • Gestandaardiseerde testscores
 • Creativiteitstests
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties