Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Begeleiden

Suggesties voor adequate ondersteuning thuis en op schoolZelfsturend autonoom

Ook al wekt de autonome leerling de indruk het allemaal zelf wel te kunnen, toch zal de omgeving, ouders en school, ook in deze leerling moeten blijven investeren. Dit betekent vooral ruimte geven, stimuleren, de blik verruimen, de relatie verdiepen, feedback geven, en niet tegenhouden. Kortom faciliteren in mogelijkheden die leiden tot onbegrensd leren.

 

Ondersteuning thuis Begeleiding op school
 • Zorg ervoor dat je nabij bent voor het kind, ook op school & in de sociale omgeving
 • Zorg voor mogelijkheden die gerelateerd zijn aan interessegebieden en passie
 • Sta vrienden van allerlei leeftijden toe
 • Neem belemmeringen (om iets te leren) in tijd en ruimte weg
 • Help hen een support team op te bouwen
 • Betrek hen bij je eigen passies als ouder
 • Betrek hen bij familie-overleg & besluiten
 • Luister
 • Sta hen niet in de weg en geef veel ruimte
 • Creëer ruimte voor het ontwikkelen van een langetermijn, geïntegreerd studieplan
 • Neem belemmeringen in tijd en ruimte weg
 • Bied diverse, onderling samen-hangende, verdiepingsmogelijkheden
 • Bied mentoraat en bemiddeling
 • Bied een grote verscheidenheid  aan opties om te versnellen
 • Wijk af  van gebruikelijk schoolbeleid en regels
 • Geef hen ruimte, rem niet af
 • Maak de nadelen van succes bespreekbaar en ondersteun hen om hiermee te gaan
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties