Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zelfsturend autonoom

Zelfsturend autonoomDe zelfsturende autonome leerling weet wat hij/zij kan en laat dit ook zien. Deze leerling heeft een goed zelfinzicht en goede sociale vaardigheden. Daarnaast werkt deze leerling zelfstandig, ontwikkelt eigen doelen, is ondernemend, komt op voor eigen opvattingen en is bereid tot het nemen van risico's. Deze leerling wil en durft te leren!

Hoewel dit de ideale leerling lijkt, blijft het belangrijk ook deze autonome leerling te ondersteunen. De focus ligt hierbij vooral op het zo veel mogelijk faciliteren van mogelijkheden tot onbegrensd leren.

 

Zelfsturend-autonoomKenmerken van de zelfsturende autonome leerling

De autonome leerling is in balans met zichzelf en met zijn omgeving: vanuit zichzelf is de leerling op groei gericht en uit op ontwikkeling. Hij ervaart in dit  ontwikkelingsproces geen persoonlijke belemmeringen, durft te leren en is trots op hetgeen hij bereikt.

Dit gunstige beeld betekent niet dat deze leerling geen behoeften heeft aan stimulans, faciliteren en effectieve feedback. Integendeel, om voortdurend eigen grenzen op te zoeken, te verkennen en te verleggen, zal de omgeving daarvoor ruimte en stimulans moeten blijven geven

Gevoelens en houding Gedrag Behoeften (aan)
 • Zelfverzekerd
 • Accepteert zichzelf
 • Heeft een growth mindset over vermogen / intelligentie
 • Optimistisch
 • Intrinsiek gemotiveerd
 • Ambitieus, enthousiast & laat zich uitdagen
 • Hoeft school of academische studie niet als hoogste prioriteit te zien
 • Vindt het niet erg fouten te maken en leert hiervan
 • Laat tolerantie en respect naar anderen zien
 • Goede sociale vaardigheden
 • Werkt onafhankelijk, zonder bevestiging
 • Stelt (SMART) doelen voor zichzelf
 • Zoekt uitdaging
 • Sterk zelfsturend
 • Goede zelfregulering
 • Werkt enthousiast voor passies en is bevlogen
 • Komt op voor eigen overtuigingen
 • Veerkrachtig
 • Ontwikkelaar van kennis
 • Beschikt over zelfinzicht en zelfacceptatie
 • Heeft méér ondersteuning nodig, niet minder
 • Stimulans om nieuwe richtingen te kiezen en onafhankelijkheid te vergroten
 • Feedback over sterke kanten en mogelijkheden
 • Gefaciliteerd worden om te kunnen blijven groeien
 • Aanmoediging om risico te nemen, om niet voor zeker te gaan
 • Relaties die ontwikkeling en voortgang mogelijk maken
 • Meer bedreven raken in het managen van zichzelf
 • Behoefte aan supportteam

 

Tips bij het (h)erkennen van de zelfsturende autonome leerling

De autonome leerling laat zich gemakkelijk herkennen omdat hij durft te leren, goede prestaties levert en dit realiseert in goed contact met zijn omgeving. Een gesprek met de leerling zelf, met de ouders of klasgenoten levert vaak voldoende signalen op om tot herkenning en erkenning te komen. Het beeld van de leerling is in de regel consistent, juist omdat hij in verschillende omgevingen durft te laten zien wie hij is en wat hij kan. In een omgeving waar creatief denken gestimuleerd wordt, wordt deze leerling goed zichtbaar.

In onderstaand overzicht staat op welke wijze deze leerlingen vanuit meerdere perspectieven worden ervaren en gezien, en welke manieren signalen van hun talenten en prestaties kunnen opleveren.

Perceptie door volwassenen en peers Identificatie: Signalen (h)erkennen
 • Bewonderd en geaccepteerd
 • Gezien als capabel & verantwoordelijk door de ouders
 • Hebben positieve invloed
 • Succesvol in verschillende omgevingen
 • Psychologisch in balans
 • Positieve relaties met peers
 • Gesprekken
 • Portfolio’s
 • Getoonde prestaties
 • Producten
 • Gewonnen prijzen
 • Nominaties
 • Gestandaardiseerde testscores
 • Creativiteitstests

 

Suggesties voor adequate ondersteuning thuis en op schoolZelfsturend autonoom

Ook al wekt de autonome leerling de indruk het allemaal zelf wel te kunnen, toch zal de omgeving, ouders en school, ook in deze leerling moeten blijven investeren. Dit betekent vooral ruimte geven, stimuleren, de blik verruimen, de relatie verdiepen, feedback geven, en niet tegenhouden. Kortom faciliteren in mogelijkheden die leiden tot onbegrensd leren.

 

Ondersteuning thuis Begeleiding op school
 • Zorg ervoor dat je nabij bent voor het kind, ook op school & in de sociale omgeving
 • Zorg voor mogelijkheden die gerelateerd zijn aan interessegebieden en passie
 • Sta vrienden van allerlei leeftijden toe
 • Neem belemmeringen (om iets te leren) in tijd en ruimte weg
 • Help hen een support team op te bouwen
 • Betrek hen bij je eigen passies als ouder
 • Betrek hen bij familie-overleg & besluiten
 • Luister
 • Sta hen niet in de weg en geef veel ruimte
 • Creëer ruimte voor het ontwikkelen van een langetermijn, geïntegreerd studieplan
 • Neem belemmeringen in tijd en ruimte weg
 • Bied diverse, onderling samen-hangende, verdiepingsmogelijkheden
 • Bied mentoraat en bemiddeling
 • Bied een grote verscheidenheid  aan opties om te versnellen
 • Wijk af  van gebruikelijk schoolbeleid en regels
 • Geef hen ruimte, rem niet af
 • Maak de nadelen van succes bespreekbaar en ondersteun hen om hiermee te gaan