Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Leerlingkenmerken

Kenmerken van de uitdagende creatieve leerling

Deze leerling laat nadrukkelijk van zich horen op een manier die weliswaar creatief is, maar zelden direct bijdraagt aan de leersituatie en die vaak als uitdagend wordt ervaren. Wanneer dit clowneske of opstandige gedrag serieus genomen wordt, kan de leerling leren zijn creativiteit positief in te zetten en gewaardeerd worden voor zijn creativiteit.

Gevoelens en houding Gedrag Behoeften (aan)
 • Zeer creatief
 • Verveeld en gefrustreerd
 • Wisselende zelfwaardering
 • Ongeduldig en defensief
 • Verhoogde gevoeligheid
 • Onzeker over sociale rollen
 • Kwetsbaar
 • Sterke motivatie om innerlijke overtuigingen te volgen
 • Wil onrecht recht zetten
 • Staat open voor het doordenken van vraagstukken die niet eenduidig zijn
 • Heeft veel energie
 • Laat impulsief gedrag zien
 • Daagt de leraar uit
 • Stelt regels en beleid ter discussie
 • Is eerlijk en direct
 • Is emotioneel labiel
 • Kan een slechte zelfcontrole hebben
 • Drukt zich op creatieve manier uit
 • Houdt vol in interessegebieden en passies
 • Komt op voor eigen overtuigingen
 • Kan in conflict raken met 'peers'
 • In verbinding gebracht worden met anderen
 • Tact, flexibiliteit, zelfbewustzijn en zelfcontrole leren (afstemmen)
 • Ondersteuning op gebied van creativiteit
 • Duidelijke afspraken d.m.v. contracten
 • Minder druk tot aanpassen
 • Interpersoonlijke vaardigheden leren om anderen te bekrachtigen
 • Strategie├źn leren om met mogelijke psychologische kwetsbaarheid om te gaan
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties