Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Begeleiden

Suggesties voor adequate ondersteuning thuis en op school

De begeleiding van de uitdagende leerling richt zich op het ontwikkelen van zijn sterke, creatieve kanten. Verveling moet ingeruild worden voor uitdagende leeractiviteiten waarbij de leerling zelf keuzes kan maken. Daarnaast zal de leerling moeten leren hoe meer rekening te houden met de ander; anderzijds zal aan de leerling ruimte gegeven moeten worden en zal er af en toe een oogje dicht geknepen moeten worden in geval van irritant gedrag. Hij is zeer gebaat bij het positief ondersteunen van eigen doelen en keuzes.

Ondersteuning thuis Begeleiding op school
 • Respecteer hun eigen doelen
 • Tolereer hogere niveaus van afwijkend gedrag
 • Sta hen toe interesses/ passies na te streven
 • Doe gewenst gedrag voor
 • Organiseer familieactiviteiten
 • Deel je vertrouwen in hun mogelijkheden met hen
 • Bekrachtig hun sterke kanten
 • Onderken psychologische kwetsbaarheden en kom in actie indien nodig
 • Creëer tolerantie
 • Beloon nieuw denken en nieuwe invalshoeken
 • Plaats hem bij passende leraren
 • Directe en heldere communicatie
 • Sta gevoelens toe
 • Geef domeinspecifieke training
 • Sta non-conformisme toe
 • Koppel leerling aan begripvolle mentor
 • Geef directe instructie in interpersoonlijke vaardigheden
 • Coach in doelgericht kiezen en handelen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties