Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Leerlingkenmerken

Kenmerken van de risicoleerling (drop-out I)

Deze leerling wordt in de schoolse situatie gekenmerkt door negatief gedrag: hij verzet zich tegen alles wat met school te maken heeft, uit dit als zodanig en steekt zijn energie in het niet-presteren. Vaak vertaalt dit negatieve gedrag zich naar de thuissituatie en uit zich in oppositioneel en onverantwoord gedrag. Ook kan het gebeuren dat hij zichzelf verwaarloost.

De positieve kenmerken van begaafdheid laten zich steeds minder zien, zowel voor de leerling zelf als voor de omgeving. Alleen hobby's (zoals muziek en computer) genereren nog positieve energie en maken talenten zichtbaar.

Gevoelens en houding Gedrag Behoeften (aan)
 • Rancuneus en boos
 • Depressieve gevoelens
 • Roekeloos en manipulatief
 • Gebrekkig / zwak zelfbeeld
 • Defensief
 • Onrealistische verwachtingen
 • Voelt zich niet geaccepteerd
 • Verzet zich tegen autoriteit
 • Niet gemotiveerd voor beloningen die door leraren bedacht zijn
 • Een subgroep is antisociaal
 • Creëert crisissen en verstoort situaties
 • Zoekt spanning (‘thrill seeking’)
 • Wil werken voor de relatie
 • Neemt onregelmatig deel aan onderwijs, sport e.d.
 • Volgt buitenschoolse activiteiten die zijn interesse hebben
 • Lage schoolprestaties (gemiddeld of onder gemiddeld)
 • Kan zichzelf isoleren
 • Vaak creatief
 • Bekritiseert zichzelf en anderen
 • Levert  inconsistent werk
 • Veiligheid en structuur
 • Een andere omgeving als alternatief
 • Een individueel programma
 • Confrontatie en  verantwoordingsplicht
 • Alternatieven
 • Professionele counseling
 • Richting en korte termijndoelen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties