Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

(H)erkennen

Tips bij het (h)erkennen van de risicoleerling (drop-out II)

Actuele schoolse prestaties zullen geen houvast voor (h)erkenning geven. Wel is er in het gunstigste geval een grillig patroon te herkennen, gesteld dat hij zich nog wel inzet voor specifieke, meest creatieve, schoolse activiteiten waar eigen keuzes gemaakt mogen worden. Prestaties die geleverd worden in een niet schoolse setting, een portfolio, prestaties op bepaalde subtesten van intelligentietests en creativiteitstest laten wel vaak talenten zien.

Door de omgeving wordt vaak alleen nog het negatieve gedrag ervaren. Men maakt zich zorgen, is boos of kan zelfs bang zijn voor de leerling.

Het is nodig door het negatieve gedrag heen te prikken. Door in een gesprek met de ouders het levensverhaal terug te halen, worden vaak de bijzondere, positieve kanten van deze leerling zichtbaar. 

Perceptie door volwassenen en peers Identificatie: Signalen (h)erkennen
 • Volwassenen kunnen boos op hen zijn
 • Peers zijn veroordelend
 • Gezien als ‘iemand in de problemen’ of onverantwoordelijk
 • Gezien als opstandig
 • Anderen hebben soms angst voor hen
 • Anderen kunnen ongerust zijn om hen
 • Volwassenen voelen zich machteloos over hoe hen te helpen
 • Individueel afgenomen intelligentietests
 • Hoge prestaties op subtesten
 • Gesprekken
 • Audities
 • Non-verbale intelligentietests
 • Nominatie door ouders en/of leraren
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties