Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Begeleiden

Suggesties voor adequate ondersteuning thuis en op school

Het is essentieel voor ouders en school om te blijven vertrouwen op de potentiële talenten van deze leerlingen en dit met hen te delen. Ook is het belangrijk om in contact te blijven. Daar ligt immers de ingang bij de leerling om weer 'de weg omhoog' aan te durven gaan: zij willen vaak nog wel werken voor de relatie.

Ouders hebben regelmatig gezinsbegeleiding nodig; goede communicatie tussen ouders en school is essentieel. Vaak moet er intensieve, externe begeleiding gerealiseerd worden, zijn traditionele wegen weinig effectief en moeten leerervaringen geboden worden buiten de klassensituatie om. Begeleiding heeft pas een kans van slagen wanneer de leerling zelf betrokken is bij zijn eigen, uit te zetten, pad. In geval van onverantwoord gedrag, moeten grenzen worden aangegeven en kan (groeps)therapie nodig zijn.

Ondersteuning thuis Begeleiding op school
 • Zoek begeleiding voor gezin
 • Vermijd machtsstrijd
 • Toon betrokkenheid voor buitenschoolse activiteiten
 • Stel vast of er sprake is van gevaarlijk gedrag
 • Blijf in gesprek en beschikbaar
 • Spreek aan op verantwoordelijkheid
 • Beperk straffen tot het minimum
 • Stel vertrouwen in hun vermogen obstakels te overwinnen en deel dit met hen
 • Blijf investeren in de relatie
 • Houd de verwachtingen op peil en stel niet naar beneden bij
 • Laat diagnostisch onderzoek doen
 • Bied niet-traditionele studievaardigheden
 • Bied verdiepingsmogelijkheden aan
 • Mentoraat en coaching
 • Volwassenenonderwijs (VAVO)
 • Coaching m.b.t. schoolloopbaan
 • Huisbezoeken
 • Bevorder veerkracht
 • Bespreek alternatieve mogelijkheden
 • Blijf pleidooi voeren ten gunste van de leerling en blijf zoeken naar alternatieven
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties