Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Leerlingkenmerken

Kenmerken van de onderduikende leerling

Een onderduikende leerling neemt graag 'de kleur van het behang aan', maar komt juist daardoor steeds verder van zichzelf af te staan. Hij wil niet opvallen, wil geen uitzonderingspositie, wil geen ander werk doen dan andere leerlingen, maar hij wil juist bij de groep horen.  Dit kunnen wisselende groepen zijn. Die sociale acceptatie staat zo voorop dat het ten koste gaat van de eigen ontwikkeling zowel als persoon als qua mogelijkheden.

De behoefte aan stimulering van de eigen ontwikkeling staat centraal en begint bij het zien en accepteren van de kwaliteiten van de leerling. Deze leerling heeft aanmoediging en activering nodig die gericht is op autonomie en anders mogen zijn.

Gevoelens en houding Gedrag Behoeften (aan)
 • Zoekt sociale acceptatie, wil 'ergens' bij horen
 • Voelt zich onzeker
 • Voelt zich onder druk staan
 • Bekritiseert zichzelf en anderen
 • Voelt zich schuldig en/of onveilig
 • Onzeker of hij recht op zijn emoties heeft
 • Verminderd gevoel van zichzelf (eigen identiteit)
 • Heeft ambivalente, tegenstrijdige gevoelens over prestaties
 • Betrekt maatschappelijke problemen en conflicten op zichzelf en internaliseert ze
 • Kan gedrag gericht op prestatie zien als verraad aan eigen sociale groep
 • Onderwaardeert de eigen begaafdheid, dingt er op af op of ontkent deze
 • Valt uit bij deelname aan verrijkingsprogamma’s
 • Wijst uitdagingen af
 • Verandert regelmatig van peergroep
 • Heeft wisselende vriendschappen, blijft hierin zoekend
 • Heeft (vrijwel) geen band met de leraar of de klas
 • Is onzeker over welke richting hij zelf op wil
 • Wil geen ander werk doen dan andere kinderen
 • Ruimte  om keuzes te maken
 • Leren conflicten expliciet te maken
 • Leren af te stemmen
 • Leren van regels te veranderen
 • Netwerk van begaafde peers
 • Ondersteuning en aanmoediging bij ontwikkeling van talenten
 • Rolmodellen die groepsculturen overbruggen
 • Rolmodellen uit verschillende culturen
 • Zelfbegrip & zelfacceptatie ontwikkelen
 • Gehoord worden door anderen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties