Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

(H)erkennen

OnderduikendTips bij het (h)erkennen van de onderduikende leerling

Omdat een onderduikende leerling in ieder geval op school niet laat zien wat hij kan, zal er geen herkenning zijn langs de weg van opvallende manifestatie. Dat betekent ook dat de meeste klasgenoten deze leerling niet als talentvol beschouwen.

Goede observaties in 'terloopse' situaties kunnen wel signalen geven van talent en capaciteiten. Ook ouders kunnen vaak de bijzondere kenmerken benoemen, omdat deze leerlingen thuis nog wel laten zien wat zij denken, willen en kunnen. Ook 'in het verleden behaalde' prestaties kunnen signalen afgeven.

Perceptie door volwassenen en peers Identificatie: Signalen (h)erkennen
 • Gezien als leiders of worden niet (h)erkend
 • Gezien als gemiddeld en succesvol
 • Ervaren als meegaand
 • Gezien als rustig/ verlegen
 • Gezien als risicovermijdend
 • Gezien als iemand die stand kan houden en sterk is
 • Gesprekken met de leerling
 • Nominatie door ouders en/of leraren
 • Wees voorzichtig met nominatie door peers
 • Getoonde prestaties
 • Creativiteitstests
 • Non-verbale intelligentietests
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties