Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Begeleiden

OnderduikendSuggesties voor adequate ondersteuning thuis en op school

De ondersteuning thuis en op school zal zich richten op het zeer fundamentele aspect dat een ieder mag zijn die hij is en wil zijn. Dat geldt voor de onderduikende leerling zelf evengoed als voor alle anderen in zijn omgeving.

Omdat deze leerling zelf geen nieuwe, op groei gerichte activiteiten en ervaringen zal opzoeken, moet de omgeving hem hierin voorgaan. Hij zal moeten ervaren dat groei goed voelt en dat je kunt laten zien wat je kan en wie je bent, zonder daarop te worden aangekeken, maar juist gewaardeerd. Het is belangrijk om in dit proces de eigenheid van de leerling niet uit het oog te verliezen, hem eigen keuzes te laten maken en het niet 'over te nemen'.

Ondersteuning thuis Begeleiding op school
 • Normaliseer hun gevoel van 'dissonantie': help ze te leren te handelen vanuit eigen behoeften en te vertrouwen op eigen gevoelens en gedachten
 • Help hun tolerantievermogen vergroten
 • Ondersteun bij studie & carrièreplanning
 • Zoek (samen) begaafde rolmodellen
 • Wees zelf een rolmodel voor een leven lang leren
 • Geef ruimte om eigen keuzes te maken
 • Neem de spanning weg bij het aangaan van nieuwe ervaringen: creëer ruimte voor het opdoen van verschillende ervaringen en reflecteer hierop met hen door dit bespreekbaar te laten zijn
 • Vergelijk niet met broers en zussen, of anderen
 • Laat zien hoe je (groeps)culturen kunt overbruggen
 • Bouw aan waardering en begrip voor culturele verschillen

 • Voer open discussies over klassenverschil, racisme of sexerollen
 • Kader concepten als maatschappelijke verschijnselen
 • Leef voor hoe je (groeps)culturen kunt overbruggen
 • Creëer leeromgevingen waar de leerling zich thuisvoelt
 • Bied rolmodellen
 • Help hen bij het opzetten van supportgroepen
 • Geef directe instructie in sociale vaardigheden
 • Maak expliciet en ondersteun bij het eigen maken van vaardigheden die normaliter niet onderwezen maar impliciet wel verwacht worden
 • Geef informatie en bied ondersteuning bij de planning van opleidings- en beroepsmogelijkheden
 • Bespreek wat succes van je vraagt bijvoorbeeld durven leren, motivatie, inspanning, doorzetten
 • Maak ook de nadelen van succes bespreekbaar en ondersteun hen om hiermee om te leren gaan
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties