Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Leerlingkenmerken

Dubbel bijzonderKenmerken van de dubbel bijzondere leerling

Deze leerlingen ervaren al jong een disharmonie in zichzelf waarbij bij de ene leerling de belemmerende factoren de boventoon voeren, bij een ander de kwaliteiten. Hoe dan ook voelt de leerling zich door die dubbele bijzonderheid vaak gefrustreerd, 'dom' en niet begrepen, hetgeen zich kan uiten in problematisch gedrag.

Wanneer de kwaliteiten wel gezien worden en bekrachtigd worden, dan blijft compensatie voor de belemmerende factoren nodig. De leerling zal moeten gaan (blijven) geloven in zijn mogelijkheden. In de praktijk betekent dat vaak heel hard werken.

 

Gevoelens en houding Gedrag Behoeften (aan)
 • Aangeleerde hulpeloosheid
 • Intense frustratie en woede
 • Stemmingswisselingen
 • Gevoelig voor ontmoediging
 • Moet werken om mee te kunnen
 • Gebrekkig/ zwak academisch zelfbeeld
 • Ziet zichzelf niet als succesvol
 • Weet niet waar hij bij hoort
 • Maakt gemakkelijk contact
 • Laat inconsistent werk zien
 • Lijkt een gemiddelde leerling of beneden gemiddeld
 • Lijkt op jongere leerlingen in sommige aspecten van sociaal en emotioneel functioneren
 • Kan storend zijn
 • Kan niet-taakgericht zijn
 • Goed probleemoplossend vermogen
 • Gedragsproblemen
 • Denkt in concepten / ideeën
 • Houdt van nieuwigheden
 • Houdt van complexiteit
 • Is ongeorganiseerd
 • Heeft een (relatief) trage informatieverwerking
 • Kan moeite hebben met omgang met begaafde peers
 • Accent op sterke kanten
 • Strategieën leren om met bepaalde situaties / belemmeringen om te gaan
 • Ontwikkelen van vaardigheden        
 • Voortdurende monitoring op bijkomende stoornissen, of (kenmerken van) leer- en/of gedragsproblemen
 • Leren  volharden en doorzetten
 • Omgeving waarin sterke kanten ontwikkeld kunnen worden
 • Leren voor zichzelf op te komen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties