Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

(H)erkennen

Tips voor het (h)erkennen van de dubbel bijzondere leerling

Deze leerlingen worden vaak onderschat en niet herkend. In het meest gunstige geval vallen zij op door patronen van enerzijds steeds minder presteren en anderzijds juist talenten laten zien. Wanneer er een vermoeden bestaat dat het een dubbel bijzondere leerling is, dan is vaak alsnog een breed onderzoek nodig waarbij vooral gekeken wordt naar de manier waarop hun kwaliteiten de ontwikkeling kunnen versterken.

(H)erkenning vindt vaak plaats door leraren en andere volwassenen die ervaring hebben met onderpresteren en/ of leer- gedragsproblemen in combinatie met hoge intelligentie.

Perceptie door volwassenen en peers   Identificatie: Signalen (h)erkennen
 • Heeft (te) veel aanpassingen nodig
 • Wordt vreemd gevonden
 • Hun capaciteiten worden onderschat
 • Beschouwd als hulpeloos
 • Worden niet als begaafd gezien
 • Worden ervaren als leerlingen die veel  structuur nodig hebben
 • Alleen hun onvermogen wordt gezien

   

 • Metingen van huidige functioneren in de klas
 • Prestatietests
 • Methodegebonden toetsen (assessments)
 • Bekijk prestaties over een langere periode
 • Zoek naar patroon van afnemende prestaties in combinatie met aanwijzingen voor superieure capaciteiten
 • Baseer je niet (slechts) op analyse van sterk uiteenlopende resultaten op subtesten van een intelligentietest, maar kijk breder
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties