Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Begeleiden

Suggesties voor adequate ondersteuning thuis en op school

Eenmaal (h)erkend, zal de begeleiding altijd tweezijdig geörienteerd moeten zijn: sterke kanten bevorderen en stimuleren, compenseren waar nodig. Deze leerlingen hebben vaak begeleiding nodig om hun hulpeloosheid af te leren en weer voor leren en ontwikkeling te durven gaan. Samen realistische doelen stellen en ondersteuning voor zelfregulatie en sterker worden is heel belangrijk. Plaatsing in een programma voor begaafde leerlingen kan de leerling heel erg helpen om een positief zelfbeeld op te bouwen.

 

Ondersteuning thuis Begeleiding op school
 • Focus op de sterke kanten
 • Help tegelijkertijd zwakke kanten/ onvermogen te  compenseren
 • Ontwikkel de wil om te slagen
 • (H)erken  & bekrachtig begaafdheid en capaciteiten
 • Daag uit daar waar hij sterk in is
 • Zorg voor mogelijkheden om risico te nemen en buiten de gebaande paden te gaan
 • Ga uit van de mogelijkheid van  WO of HBO
 • Bemiddel op school
 • Zorg voor gezinsbetrokkenheid
 • Voed op wat betreft zelfcontrole
 • Leer hoe je realistische doelen stelt en bereikt
 • Geef prioriteit aan uitdagen daar waar de sterke kanten liggen
 • Versnelling op de sterke gebieden
 • Tref voorzieningen ter compensatie voor de leerproblemen
 • Onderzoek de vraag ‘wat is nodig voor dit kind om hier succesvol te kunnen zijn?’
 • Geef directe instructie in strategieën voor zelfregulatie
 • Laat tijd doorbrengen met begaafde peers
 • Leer voor zichzelf op te komen
 • Leer (smart)doelen te stellen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties