Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Leerlingkenmerken

Kenmerken van de aangepaste succesvolle leerlingAangepast succesvol

De aangepaste succesvolle leerling is gevoelig voor verwachtingen van de omgeving en wil hier graag aan voldoen. De leerling is vooral bezig om anderen tevreden te stellen en bevestiging van anderen te ontvangen.

De leerling is perfectionistisch ingesteld en wil het graag goed doen. Het perfectionisme wordt gevoed door het behalen van goede prestaties. Dit staat onbevangen groei en het (durven) ‘leren van fouten’ in de weg. Hun uitdaging ligt daarom in het durven aangaan van ‘risicovol leren' dat gericht is op groei en onafhankelijkheid.

Gevoelens en houding Gedrag Behoeften (aan)
 • Inschikkelijk
 • Afhankelijk
 • Goed academisch zelfbeeld
 • Faalangstig
 • Extrinsieke motivatie
 • Kritisch over zichzelf
 • Werkt voor een cijfer
 • Onzeker over de toekomst
 • Krijgt graag bevestiging
 • Heeft fixed mindset over intelligentie
 • Presteert en bereikt doelen
 • Zoekt goedkeuring en bevestiging van de leraar
 • Vermijdt risico’s
 • Perfectionistisch
 • Doet niet meer dan gevraagd
 • Accepteert & conformeert zich
 • Kiest veilige activiteiten
 • Haalt goede cijfers
 • Wordt een consument van kennis
 • Uitgedaagd worden
 • Zwakke kanten leren zien
 • Risico leren nemen
 • Assertiviteitsvaardigheden leren
 • Creativiteit ontwikkelen
 • Growth mindset ontwikkelen
 • Zelfkennis verbeteren
 • Onafhankelijke studievaardigheden aanleren
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties