Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

(H)erkennen

Aangepast succesvolTips bij het (h)erkennen van de aangepaste succesvolle leerling

Bij de aangepaste, succesvolle leerling wordt het relatieve onderpresteren niet altijd gezien als ontwikkelpunt, juist omdat deze leerling zich verregaand aanpast en weinig anders vraagt dan bevestiging. Leraren willen wel 'een hele klas vol met dit soort leerlingen'.

In onderstaand overzicht staat op welke wijze deze leerlingen vaak worden gezien, vanuit het perspectief van anderen en welke manieren van identificatie signalen kan opleveren die bijdragen aan herkenning en erkenning van deze leerlingen.

Perceptie door volwassenen en peers Identificatie: Signalen (h)erkennen
  • Geliefd bij leraren
  • Bewonderd door peers
  • Over het algemeen geliefd bij en geaccepteerd door ouders
  • Men overschat hun capaciteiten
  • Men gelooft dat zij er op eigen kracht wel komen (zonder hulp van anderen)
  • Gebruik veel diverse criteria
  • Cijfers en schoolprestaties
  • Gestandaardiseerde testscores
  • Individuele intelligentietests
  • Nominatie door leraren, ouders en/of peers
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties