Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Begeleiden

Aangepast succesvolSuggesties voor adequate ondersteuning thuis en op school

Omdat bij de aangepaste, succesvolle leerling het onderpresteren niet als een ontwikkelpunt wordt ervaren door de omgeving, en de leerling geneigd is niet meer te doen dan gevraagd, wordt deze leerling vaak over het hoofd gezien. Begeleiding is juist nodig om de leerling uit de comfortzone te halen en van leren te gaan leren houden.

In onderstaand overzicht worden suggesties gegeven voor de ondersteuning die thuis geboden kan worden en voor gewenste vormen van begeleiding die de school zou kunnen bieden.

Ondersteuning thuis Begeleiding op school
 • Durf los te laten
 • Bied onafhankelijkheid
 • Geef ruimte om eigen keuzes te maken
 • Laat nieuwe, risicovolle ervaringen opdoen
 • Sta negatieve gevoelens (stress, verdriet) bij het kind toe
 • Bekrachtig het vermogen van het kind om met uitdagingen om te gaan
 • Versneld en verrijkt curriculum
 • Leerstofinkorting bijv. door vooraf toetsen
 • Tijd voor een persoonlijk curriculum
 • Activiteiten die de leerling uitdagen om de uit comfortzone te komen
 • Ontwikkeling van vaardigheden voor onafhankelijk leren
 • Bied verdiepingsmogelijkheden
 • Mentoraat
 • Coaching in growth mindset
 • Geef tijd voor samenwerken met peers
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties