Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Aangepast succesvol

Aangepast succesvolDe aangepaste, succesvolle leerling levert goede prestaties, maar presteert niet naar eigen vermogen. Er is daarom sprake van relatief onderpresteren. Deze leerling is perfectionistisch ingesteld en wil graag "succesvol" blijven.

Hierdoor worden risico's vermeden en kan deze leerling zich afhankelijk opstellen van volwassenen, bijvoorbeeld door (onnodig) bevestiging te zoeken van de leerkracht om zeker te weten dat iets "goed" is en om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden. Deze leerling is erg gevoelig voor en gericht op het voldoen aan verwachtingen van anderen.

Als deze leerling niet gestimuleerd wordt om te gaan met uitdagingen boven het beheersingsniveau (de zone van naaste ontwikkeling), bestaat het risico op het ontwikkelen van faalangst en onderduikend gedrag.

 

Kenmerken van de aangepaste succesvolle leerlingAangepast succesvol

De aangepaste succesvolle leerling is gevoelig voor verwachtingen van de omgeving en wil hier graag aan voldoen. De leerling is vooral bezig om anderen tevreden te stellen en bevestiging van anderen te ontvangen.

De leerling is perfectionistisch ingesteld en wil het graag goed doen. Het perfectionisme wordt gevoed door het behalen van goede prestaties. Dit staat onbevangen groei en het (durven) ‘leren van fouten’ in de weg. Hun uitdaging ligt daarom in het durven aangaan van ‘risicovol leren' dat gericht is op groei en onafhankelijkheid.

Gevoelens en houding Gedrag Behoeften (aan)
 • Inschikkelijk
 • Afhankelijk
 • Goed academisch zelfbeeld
 • Faalangstig
 • Extrinsieke motivatie
 • Kritisch over zichzelf
 • Werkt voor een cijfer
 • Onzeker over de toekomst
 • Krijgt graag bevestiging
 • Heeft fixed mindset over intelligentie
 • Presteert en bereikt doelen
 • Zoekt goedkeuring en bevestiging van de leraar
 • Vermijdt risico’s
 • Perfectionistisch
 • Doet niet meer dan gevraagd
 • Accepteert & conformeert zich
 • Kiest veilige activiteiten
 • Haalt goede cijfers
 • Wordt een consument van kennis
 • Uitgedaagd worden
 • Zwakke kanten leren zien
 • Risico leren nemen
 • Assertiviteitsvaardigheden leren
 • Creativiteit ontwikkelen
 • Growth mindset ontwikkelen
 • Zelfkennis verbeteren
 • Onafhankelijke studievaardigheden aanleren

 

Aangepast succesvolTips bij het (h)erkennen van de aangepaste succesvolle leerling

Bij de aangepaste, succesvolle leerling wordt het relatieve onderpresteren niet altijd gezien als ontwikkelpunt, juist omdat deze leerling zich verregaand aanpast en weinig anders vraagt dan bevestiging. Leraren willen wel 'een hele klas vol met dit soort leerlingen'.

In onderstaand overzicht staat op welke wijze deze leerlingen vaak worden gezien, vanuit het perspectief van anderen en welke manieren van identificatie signalen kan opleveren die bijdragen aan herkenning en erkenning van deze leerlingen.

Perceptie door volwassenen en peers Identificatie: Signalen (h)erkennen
 • Geliefd bij leraren
 • Bewonderd door peers
 • Over het algemeen geliefd bij en geaccepteerd door ouders
 • Men overschat hun capaciteiten
 • Men gelooft dat zij er op eigen kracht wel komen (zonder hulp van anderen)
 • Gebruik veel diverse criteria
 • Cijfers en schoolprestaties
 • Gestandaardiseerde testscores
 • Individuele intelligentietests
 • Nominatie door leraren, ouders en/of peers

 

Aangepast succesvolTips bij het (h)erkennen van de aangepaste succesvolle leerling

Bij de aangepaste, succesvolle leerling wordt het relatieve onderpresteren niet altijd gezien als ontwikkelpunt, juist omdat deze leerling zich verregaand aanpast en weinig anders vraagt dan bevestiging. Leraren willen wel 'een hele klas vol met dit soort leerlingen'.

In onderstaand overzicht staat op welke wijze deze leerlingen vaak worden gezien, vanuit het perspectief van anderen en welke manieren van identificatie signalen kan opleveren die bijdragen aan herkenning en erkenning van deze leerlingen.

Perceptie door volwassenen en peers Identificatie: Signalen (h)erkennen
 • Geliefd bij leraren
 • Bewonderd door peers
 • Over het algemeen geliefd bij en geaccepteerd door ouders
 • Men overschat hun capaciteiten
 • Men gelooft dat zij er op eigen kracht wel komen (zonder hulp van anderen)
 • Gebruik veel diverse criteria
 • Cijfers en schoolprestaties
 • Gestandaardiseerde testscores
 • Individuele intelligentietests
 • Nominatie door leraren, ouders en/of peers